O nas - Nasza działalność

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest największą i najdłużej działającą na rynku usług medycznych ambulatoryjną placówką ochrony zdrowia we Wrocławiu. Centrum istnieje od 1973r., a od roku 1999 świadczy usługi zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych i uprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapewnia wieloprofilową, kompleksową opiekę zdrowotną na poziomie podstawowym i specjalistycznym, swym zasięgiem obejmuje populację największych i najbardziej rozproszonych przestrzennie rejonów Wrocławia.

W trosce o pacjentów konsekwentnie modernizuje swe jednostki wprowadzając zmiany mające na celu usprawnienie obsługi pacjentów, zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej i podwyższanie jakości świadczonych usług.

Strukturę organizacyjną Centrum tworzą 4 przychodnie podstawowo-specjalistyczne, (Przychodnia „Kozanów", Przychodnia „Stare Miasto", Przychodnia „Grabiszyn", Przychodnia „Stabłowice"), Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek", Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji „Celmed" oraz 32 gabinety medycyny szkolnej.

Pod opieką lekarzy pierwszego kontaktu, położnych i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych pozostaje około 28 tys. podopiecznych. Opieką profilaktyczną w środowisku nauczania i wychowania objętych jest ponad 15 280 uczniów i wychowanków z 59 placówek edukacyjnych, a opieką z zakresu medycyny pracy objęci są pracownicy ponad 150 firm.

Usługi specjalistyczne wykonywane są w 27 specjalnościach w tym w 4 z zakresu rehabilitacji leczniczej i 7 z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień.

Działalność lecznicza Centrum obejmuje:

 1. podstawową opiekę zdrowotną - wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej świadczeń zdrowotnych,
 2. medycynę szkolną realizowaną w gabinetach medycyny szkolnej,
 3. specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie:
  1. alergologii, alergologii dziecięcej, diabetologii, endokrynologii leczenia osteoporozy, kardiologii, medycyny pracy, dermatologii i wenerologii, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, ginekologii i położnictwa, leczenia wad postawy, okulistyki i leczenie jaskry, otolaryngologii, logopedii, profilaktyki i leczenie HIV/AIDS - wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych a w razie potrzeby w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
  2. zdrowia psychicznego, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, opieki nad osobami z autyzmem dziecięcym, opieki zespołu leczenia środowiskowego (domowego), terapii uzależnień i współuzależnienia; - wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych a także w miejscu zamieszkania, lub pobytu pacjenta,
  3. rehabilitację, fizjoterapię i fizykoterapię - wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych i domowych, oraz w ramach ośrodków dziennej rehabilitacji: - kardiologicznej dla dorosłych - dla dzieci
  4. diagnostykę medyczną ( okulistyczną, przeciw jaskrową, EEG/EMG, USG, densytometria, GDX)
 4. realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia.
  Rocznie wykonujemy około 450 tys. porad, konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych. Podopiecznych Centrum obsługuje ponad 350 osób w tym wysokokwalifikowanych i doświadczonych lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, mgr rehabilitacji, fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych itd.

Centrum jest inicjatorem i realizatorem wielu programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji. Znacząca pozycja Centrum wynika z zakresu działalności oraz stopnia zintegrowania tych usług w obrębie jednego zakładu oraz objęcia nimi wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Udzielamy świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ oraz na zasadach komercyjnych.
Prowadzimy profilaktykę chorób i promocję zdrowia.

Podstawy prawne, cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz gospodarkę finansową Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ określa statut.

Regulamin Organizacyjny Wrocławskiego Centrum Zdrowia precyzuje organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Centrum oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zasady pracy przedsiębiorstwa oraz najważniejsze decyzje na poziomie zarządzania strategicznego podejmowane są przez Dyrekcję.

Sprawozdanie finansowe Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ za 2014 rok

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a dobro i satysfakcja pacjenta to nasz cel.

Potwierdzeniem rzetelności, solidności i jakości usług świadczonych przez placówki Wrocławskiego Centrum Zdrowia są liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia.

Dane teleadresowe i telefoniczne do komórek administracyjnych, Rzecznika Praw Pacjenta oraz kierowników przychodni.

Zasady reklamy produktów leczniczych na terenie WCZ oraz zasad odwiedzania przez przedstawicieli medycznych lub handlowych osób zatrudnionych w Centrum, uprawnionych do wystawiania recept


Od 16.05.2016 do 15.09.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ realizuje projekt pn."Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.