Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "Celmed"

Nasza specjalność:

 • Poradnia wad postawy
 • Rehabilitacja
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Położenie:


Przed wizytą u lekarza niezbędne jest okazanie w rejestracji dowodu ubezpieczenia.

Dokumenty potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych


 

 

USŁUGI MEDYCZNE

Fala uderzeniowa    

NOWOCZESNY, NIEINWAZYJNY SYSTEM DO ZWALCZANIA BÓLU ZWIĄZANEGO Z UKŁADEM MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYM

JAKIE DOLEGLIWOŚCI ZWALCZA FALA UDERZENIOWA?


Najczęstsze wskazania:

Achilles.jpg

Ból ścięgna Achillesa

Bark.jpg

Bóle barków

Biodro.jpg

Ból w okolicy bioder

Kolano.jpg

Kolano skoczka (ból ścięgien rzepki)

LTenisisty.jpg

Łokieć tenisisty, łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia)

Pieta.jpg

Bóle pięty (zapalenie powięzi podeszwowej stopy, ostrogi piętowe)

Piszczel.jpg

Zespół mięśnia piszczelowego przedniego

PSpustowe.jpg

Punkty spustowe (trigger points)


ZASADA DZIAŁANIA FALI UDERZENIOWEJ


Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w bolące miejsca.

Dzięki dostarczonej energii następują procesy leczenia i regeneracji ścięgien i tkanki miękkiej.


ZALETY TERAPII FALAMI UDERZENIOWYMI

 • szybka ulga w bólu
 • przywracanie sprawności ruchowej
 • metoda nieinwazyjna
 • zabiegi bez potrzeby znieczulania i bez środków farmakologicznych
 • krótki czas terapii - tylko 3-4 zabiegi (po ok. 10 minut)
 • brak efektów ubocznych

Kinezyterapia     

 • ćwiczenia czynne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia wspomagane ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne (po złamaniach, skręceniach, w osteoporozie)
 • ćwiczenia izometryczne
 • nauka chodu i poruszania się
 • ćwiczenia manualne
 • wyciąg
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • gimnastyka indywidualna
 • pilates
 • gimnastyka korekcyjna

Masaż    

 • masaż suchy częściowy / całkowity
 • masaż twarzy

Hydroterapia    

 • masaż wirowy kończyn dolnych
 • masaż wirowy kończyn górnych

Światłolecznictwo    

 • światło spolaryzowane „Bioptron”
 • naświetlania UV i IR
 • naświetlania Sollux
 • laseroterapia punktowa
 • laseroterapia - skaner

Elektrolecznictwo    

 • elektrostymulacja
 • jonoforeza
 • galwanizacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy KOTZA, TREBERTA
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • ultradźwięki miejscowe
 • fonoforeza

Leczenie polem elektromagnetycznym    

 • magnetoterapia (pole niskiej częstotliwości)
 • terapuls (pole wysokiej częstotliwości)

Krioterapia    

 • krioterapia miejscowa azotem

 


ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DZIAŁU REHABILITACJI DLA PRZYCHODNI "CELMED"


I. REJESTRACJA

 1. Pacjenci zgłaszają się w Rejestracji Przychodni przy ul.  Celtyckiej 15/17 we Wrocławiu, osobiście lub telefonicznie z aktualnym skierowaniem  wydanym przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.
 2. Rejestracja wyznacza pacjentowi termin (dzień, godzina) wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej.

II. WIZYTA LEKARSKA

 1. Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej przyjmuje pacjenta w wyznaczonym terminie.
 2. Lekarz wydaje pacjentowi kartę zabiegową ze zleconymi zabiegami rehabilitacyjnymi i ustala z pacjentem tryb ich wykonania.

III. PLANOWANIE ZABIEGÓW

1. Pacjent z kartą zabiegową wydaną przez lekarza specjalistę:

 • ortopedę,
 • reumatologa,
 • neurologa,
 • chirurga,
 • rehabilitanta,

udaje się do rejestracji w celu zaplanowania zabiegów.

2. Planista (Pracownik Działu Rehabilitacji) w uzgodnieniu z pacjentem ustala tryb wydawania świadczeń rehabilitacyjnych (godziny zabiegów, gabinety).
3. Planista udziela pacjentowi wszystkich informacji dotyczących wymogów, które pacjent ma spełnić, żeby się odpowiednio przygotować do poszczególnych zabiegów.


IV. WYDAWANIE ZABIEGÓW

 • Pacjent zobowiązany jest do zgłaszania się w ustalonych terminach w pracowniach Działu Rehabilitacji.
 • Pacjenci, którzy nie mogą w wyznaczonych terminach zgłosić się na zabiegi zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu planiście (osobiście lub telefonicznie).

V. ZABIEGI ODPŁATNE

 • Pacjenci nie posiadający skierowania od lekarza , mogą korzystać z usług Działu Rehabilitacji na zasadach komercyjnych.
 • Zabiegi odpłatne wydawane są po uprzednim opłaceniu usług rehabilitacyjnych w Rejestracji wg cennika obowiązującego w Ośrodku „CELMED”
 • Na podstawie rachunku wydanego w Rejestracji pacjent ma wydawaną kartę zabiegów komercyjnych.  

VI. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski dotyczące pracy Działu Rehabilitacji pacjenci mogą zgłaszać ustnie i pisemnie do Kierownika Ośrodka Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "CELMED"

 


 

Uprzejmie informujemy, iż od 01.01.2012 Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Celmed rozszerza swą działalność o realizowane w ramach kontraktu z NFZ psychiatryczne świadczenia ambulatoryjne dla dorosłych. Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Celmed przy ul. Dziadoszańskiej 29 przyjmować będzie następujący personel:

 • lekarz specjalista w zakresie psychiatrii Grzegorz Głąb,
 • certyfikowany psychoterapeuta/specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej Agnieszka Szymańska,
 • psycholog kliniczny/osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Bożena Wach.


Są w życiu człowieka sytuacje, w których tylko profesjonalna pomoc specjalistów może przynieść ulgę, poprawić jakość życia. Zdrowie psychiczne i emocjonalne jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, o które dbamy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej. Personel poradni zdrowia psychicznego, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, pomoże Państwu uporać się z problemami emocjonalnymi związanymi z życiem zawodowym i prywatnym (odejściem bliskiej osoby, problemami z partnerem, dzieckiem, pracą, przejściem na emeryturę, zwolnieniem z pracy, etc.) jak również w wyleczeniu chorób psychicznych (zaburzeń zachowania i emocji, rozwoju psychicznego i psychologicznego, stanów nerwicowych, depresyjnych, etc.)
 

W Poradni Zdrowia Psychicznego udzielane są porady w ramach ubezpieczenia NFZ oraz świadczenia odpłatne. Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu: 71 353 73 52  lub osobiście w Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Celmed, ul Celtycka 15/17.

Usługi w zakresie - wybierz poradnię:


Lekarz Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piątek
Godziny pracy poradni: --- --- --- --- ---
Bulba Małgorzata --- --- --- --- ---
Jasiewicz Lebioda Anna --- --- --- --- ---
Sułkowska-Smolańska Anna --- --- --- --- ---