A A A

Densytometria

- badanie gęstości kości z kręgosłupa lub/i szyjki kości udowej

 

Badanie densytometryczne jest podstawowym badaniem diagnostycznym w osteoporozie, ocenia ono gęstość mineralną kości wykorzystując wiązkę promieniowania rentgenowskiego. 

Co to jest osteoporoza?
Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko wystąpienia osteoporozy, ponieważ Nasze kości stopniowo tracą niezbędne minerały. Osteoporoza prowadzi do złamań, nawet w wyniku małych urazów. Osteopenia jest stanem nieznacznie obniżonej gęstości kości i o kilka lat poprzedza wystąpienie osteoporozy.
Na podstawie zwykłego badania RTG nie można rozpoznać żadnej z wyżej wymienonych chorób. Obecnie jedynym badaniem, przy pomocy którego można stwierdzić lub wykluczyć osteoporozę i osteopenię, jest densytometria.

Badanie densytometryczne poza postawieniem rozpoznania choroby umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia złamania osteoporotycznego u danego chorego oraz pozwala zorientować się lekarzowi czy pacjent wymaga leczenia, a jeśli tak to jaki sposób postępowania będzie dla niego najwłaściwszy.

Badanie to jest zupełnie bezbolesne.

Do badania densytometrycznego nie trzeba się przygotowywać. Pacjent nie musi się rozbierać, konieczne jest tylko odsunięcie z badanego obszaru metalowych części odzieży (guziki, suwaki itp.).

Badany leży na specjalnym stole, ramię densytometru przesuwa się nad ocenianym fragmentem kośćca, ekranie monitora pojawia się obraz kości, których gęstość jest mierzona. Badanie trwa kilka minut.

Komputer przedstawia wynik w postaci wykresu i tabeli. Pomiary te wyrażają gęstość kości w g/cm2 i porównują ją do norm dla wieku i płci pacjenta. Nawet przy bardzo wczesnych etapach choroby możliwe jest stwierdzenie czy pacjent jest zagrożony.

Czemu służy badanie

Pomiar gęstości minerałów pozwala pośrednio wnioskować o wytrzymałości kości na obciążenia mechaniczne. Udowodniono istnienie zależności między masą kostną a częstotliwością występowania złamań. Badanie densytometryczne pozwala wcześnie (z wyprzedzeniem od 5 do 20 lat) stwierdzić zwiększone ryzyko złamań kręgów i kości udowej.

Określenie stopnia zmniejszenia zawartości składników mineralnych w kości ma ogromne znaczenie nie tylko we wczesnej diagnostyce osteoporozy, ale również osteopenii, czyli prawdopodobnego zagrożenia osteoporozą. Wykrycie tego zagrożenia z wyprzedzeniem 10-15-letnim ma kapitalne znaczenie w podjęciu intensywnej profilaktyki.

Badanie to jest też główną metodą sprawdzania efektów leczenia, pozwala bowiem określić, jak zmienia się gęstość mineralna kości pod wpływem stosowanej terapii.

Badanie densytometryczne powinien wykonać każdy kto spełnia jeden z warunków:

- kobiety i mężczyźni powyżej 40 roku życia 
- osoby u których wystąpiło złamanie osteoporotyczne

- osoby przyjmujące leki które mogą powodować osteoporozę wtórną

- osoby u których planowane jest leczenie osteoporozy (aby poznać wyjściową wartość BMD)
- osoby otrzymujące takie leczenie, w celu sprawdzenia jego skuteczności

Wskazania do wykonania badania:

  • Przebyte złamanie.
  • Występowanie osteoporozy w rodzinie, np. złamania kręgów, kości przedramienia czy udowej u matki.
  • Wątła budowa ciała.
  • Nietolerancja mleka - mała podaż wapnia i witaminy D.
  • Nałogi: papierosy, alkohol, kawa.
  • Niedobory hormonów płciowych - estrogenów u kobiet, androgenów u mężczyzn; dotyczy to zarówno osób młodych z zaburzeniami hormonalnymi, jak i kobiet po menopauzie czy mężczyzn z objawami andropauzy.
  • Leczenie kortykoidami, np. enkortonem.
  • Niska gęstość minerałów kości w wykonanej kiedykolwiek densytometrii (konieczna jest profilaktyka i okresowa kontrola densytometryczna).

Przeciwwskazania do badania:

  • Ze względu na promieniowanie jakie jest pochłaniane podczas badania nie powinno być ono wykonywane u kobiet ciężarnych.
  • Również, jeśli nie minęło 48h od badania w którym podawano środek cieniujący dożylnie należy się wstrzymać z wykonaniem densytometrii, ponieważ jej wyniki nie byłyby wiarygodne.

 


Badania wykonywanie są w Przychodni "Stare Miasto" pl. Dominikański 6 Wrocław.

Informacja / rezerwacja terminu pod numerem: 71 369 90 50

Pod wskazanym numerem telefonu pracownicy rejestracji służą dalszymi informacjami.