Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy)

HolterCisnieniowy.jpg

Badanie polega na pomiarze ciśnienia tętniczego. Zwykle pomiar ciśnienia wykonywany jest w tętnicy ramiennej. Przy pomiarze ciśnienia tętniczego krwi wyróżnia się ciśnienie skurczowe oraz rozkurczowe. Zwykle prawidłowe wartości ciśnienia w spoczynku nie przekraczają wartości 140/90 mm Hg.

HolterCisnieniowy2.jpgDo pomiaru Holterowskiego ciśnienia tętniczego krwi używa się specjalnego aparatu, który umożliwia pomiar ciśnienia przez całą dobę.

Metodę taką określa się terminem całodobowego automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego. Aparat pozwala na rejestrację ciśnienia w krótkich odstępach czasu, w okresie normalnej aktywności badanego, a także w trakcie spoczynku w godzinach nocnych.

Badanemu zakłada się w na ramię mankiet, który łączy się ze specjalnym aparatem przyczepionym do pasa. W trakcie badania w określonych odstępach czasu mankiet jest automatycznie wypełniany powietrzem na kilkadziesiąt sekund, w tym czasie w aparacie są rejestrowane wartości ciśnienia tętniczego.

Po badaniu zapisane w aparacie wartości ciśnienie są analizowane przez komputer i zapisywane na papierze. Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego jest pomocny w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego.