Przychodnia "Stabłowice"

 

Nasza specjalność:

USG 4D
Rehabilitacja
Medycyna pracy

Ginekologia - TYLKO wizyty płatne wg. cennika

Położenie:

Uprzejmie informujemy:

od 1 września 2012 r. działalność Poradni Lekarza POZ, Poradni Medycyny Pracy oraz Poradni Neurologicznej zostaje przeniesiona z Przychodni Promed przy ul. Robotniczej 42B do Przychodni Stabłowice przy ul. Stabłowickiej 125 we Wrocławiu.


Przed wizytą u lekarza niezbędne jest okazanie w rejestracji dowodu ubezpieczenia.

MEDYCYNA PRACY: rejestrcja 71 352-05-69

Dokumenty potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

 

INFORMACJA I REJESTRACJA NA USŁUGI KOMERCYJNE
Tel. 71 352 05 73

Usługi w zakresie - wybierz poradnię:


Lekarz Poniedziałek Wtorek Sroda Czwartek Piątek
Godziny pracy poradni: --- --- --- --- ---
Gałecka-Chmielewska Dorota --- --- --- --- ---
Janeczek Tadeusz --- --- --- --- ---
Kowalczyk Bożena --- --- --- --- ---
Rostkowska-Nadolska Beata --- --- --- --- ---