Realizowane działania

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy na rok 2014.

Koordynator programu: mgr Arkadiusz Klimczak

Działania prowadzone na podstawie autorskiego programu „Bezpieczeństwo i zmiana” zatwierdzonego przez Europejską Organizację: „Dissens”.Rejestracja do Programu: "Korekcyjno Edukacyjnego"
tylko w formie telefonicznej

 

Działania podejmowane w ramach programu:
 • program korekcyjno-edukacyjny indywidualny - terapia dla sprawców przemocy zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne
 • program korekcyjno-edukacyjny grupowy - prowadzony na ul. Wszystkich Świętych 2 oraz dla osadzonych w Zakładzie Karnych nr 1, Zakładzie Karnym nr 2, Areszcie Śledczym
 • konsultacje indywidualne - konsultacje z psychologiem na ul. Wszystkich Świętych 2
 • konsultacje psychiatryczne - konsultacje dla osób zgłaszających się na terapię na ul. Wszystkich Świętych 2 oraz dla osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1, Zakładzie Karnym nr 2 , Areszcie Śledczym
 • spotkania superwizyjne dla osób prowadzących terapię

 

Szkolenia i warsztaty :
(dla pracowników Zakładu Karnego nr 1, Zakładu Karnego nr 2, Aresztu Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji, Kuratorów Sądowych, Lekarzy i Pielęgniarek, Pedagogów i Psychologów szkolnych, Pracownicy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych)
 • „Bez klapsa- jak z miłością i szacunkiem wyznaczac dziecku granice” – szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci z wrocławskich przedszkoli i szkół podstawowych
 • Szkolenie dla kadry prowadzącej terapię ze sprawcami przemocy- praca z osobami zaburzonymi osobowościowo
 • Szkolenie dla uczniów Wrocławskich Gimnazjów
 • "Program wzmacniania rodziny 10-14"
 • Procedura dziecka krzywdzonego - objawy i sposoby postępowania
 • Praca interwencyjna z ofiarami i sprawcami przemocy - procedury, zasady oraz sposoby postępowania
 • Szkoła dla rodziców - wychowanie bez przemocy


Wszelkie działania realizowane w programie są bezpłatne - finansowane z budżetu miasta Wrocławia.

Kalendarz z rozpiską sal: http://www.google.com/calendar

HARMONOGRAM

http://www.spzoz.wroc.pl/admin_sessions/new/