Realizowane działania

UWAGA! Zmiana adresu!
Program korekcyjno-edukacyjny grupowy i konsultacje indywidualne prowadzone są przy ul. Podwale 13 pok. 21, a nie Wszystkich Świętych 2.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy na rok 2016.

Koordynator programu: mgr Arkadiusz Klimczak

Działania prowadzone na podstawie autorskiego programu „Bezpieczeństwo i zmiana” zatwierdzonego przez Europejską Organizację: „Dissens”.Rejestracja do Programu: "Korekcyjno Edukacyjnego"
tylko w formie telefonicznej (rejestracja czynna w godzinach 9:00 - 14:00)

tel. 609 899 455

 

Działania podejmowane w ramach programu:
  • program korekcyjno-edukacyjny indywidualny - terapia dla sprawców przemocy zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne
  • program korekcyjno-edukacyjny grupowy - prowadzony na ul. Podwale 13 (Grupy podstawowe i program rozszerzony)
  • konsultacje indywidualne - konsultacje z psychologiem na ul. Podwale 13
  • konsultacje psychiatryczne - konsultacje dla osób zgłaszających się do programu na ul. Podwale 13
  • spotkania superwizyjne dla osób prowadzących terapię


Wszelkie działania realizowane w programie są bezpłatne - finansowane z budżetu miasta Wrocławia.

Kalendarz z rozpiską sal: http://www.google.com/calendar

 

http://www.spzoz.wroc.pl/admin_sessions/new/