Oferta pracy

Psycholog z językiem ukraińskim


DATA PUBLIKACJI: 7.04.2020

Wrocławskie Centrum Zdrowia poszukuje psychologa (m/f) z językiem ukraińskim.
Wymagania:
· Wykształcenie psychologiczne;
· Nostryfikacja dyplomu w Polsce;
· Bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego lub/i rosyjskiego.
Zadania:
· Udzielenie świadczeń terapeutycznych pacjentom zgłaszającym się do CZP+;
· Prowadzenie działań edukacyjnych wśród pacjentów CZP+ będących Uczestnikami Projektu;
· Współpraca z personelem i innymi realizatorami świadczeń medycznych i społecznych CZP+ w zakresie określenia kompleksowej diagnozy społeczno-zdrowotnej pacjenta CZP+ zakwalifikowanego do Projektu (Uczestnikowi Projektu), ustalenia Mu indywidualnego planu zdrowienia (we współpracy z Zespołem Terapeutycznym);
· Udział w superwizjach w ilości godzin określonych przez przełożonego;
· Udziału w stawianiu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z kwalifikacją ICF), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, udzielanie wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego oraz prowadzenie psychoedukacji i terapii psychoterapeutycznej na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich;
· W razie zaistnienia takiej potrzeby przeprowadzenie wizyty terenowej i/lub wsparcie Uczestnika procesu podczas załatwiania spraw w różnych instytucjach, których realizacja będzie zawarta w Planie Procesu Zdrowienia.
Oferujemy:
· Pracę w innowacyjnym projekcie pn. "Program zintegrowanych
działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;
· W przypadku zatrudnienia jako koordynator procesu zdrowienia w projekcie-umowa o pracę;
· Niezbędne szkolenia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:
plugowski@spzoz.wroc.pl.

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
---

---

UKR:

Вроцлавський центр здоров'я шукає психолога з українською.

вимоги:

Психологічна освіта;

Нострифікація диплому в Польщі;

Дуже гарні знання української чи/та російської мов.

завдання:

Надання терапевтичних послуг пацієнтам, які звертаються до CZP

+;

Проведення освітніх заходів серед пацієнтів із CZP +, які є

учасниками проекту;

Співпраця з персоналом та іншими виконавцями медичних та

соціальних служб CZP + при визначенні всебічної соціально-медичної діагностики пацієнта на CZP +, кваліфікованого за проектом (учасник проекту), встановлення індивідуального плану одужання (у співпраці з терапевтичною командою);

Участь у супервізії, де кількість годин визначена керівником;

Участь у постановці функціонального діагнозу (відповідно до

кваліфікації МКФ), внеску в індивідуальні плани одужання, підтримці в умовах кризи психічного здоров'я та проведенні психоедукації та психотерапевтичної терапії для пацієнтів із СЗП + та їх сімей та родичів;

За необхідності проведення виїзного візиту та / або підтримка

Учасника Процесу під час розгляду питань у різних установах, реалізація яких буде включена до Плану процесу відновлення.

Ми пропонуємо:

Роботу в інноваційному проекті під назвою "Програма

інтегрованої медико-санітарної та соціальної діяльності у процесі оздоровлення людей із психічними захворюваннями II стадії", як частина Оперативної програми Знання, Розвиток, Освіта, Пріоритетна ос IV.

Соціальні інновації та транснаціональне співробітництво;

У разі працевлаштування як координатора процесу відновлення у

проекті - трудовий договір;

Необхідні тренінги.

Всі бажаючі надсилайте будь-ласка своє резюме на електронну адресу:

plugowski@spzoz.wroc.pl.

---

RUS:

Вроцлавский центр здоровья ищет психолога (м / ж) с украинским/русским языком.

требования:

Психологическое образование;

Нострификация диплома в Польше;

Очень хорошее знание украинского или / и русского.

задачи:

Предоставление терапевтических услуг пациентам, подающим заявку

на ЧЦЗ +;

Проведение образовательных мероприятий среди пациентов ЧЦЗ +,

являющихся Участниками проекта;

Сотрудничество с персоналом и другими исполнителями медицинских

и социальных услуг ЧЦЗ + в определении комплексной социально-медицинской диагностики пациента ЧЦЗ +, квалифицированного для Проекта (Участник проекта), составление индивидуального плана терапии (в сотрудничестве с терапевтической командой);

Участие в надзоре, при количестве часов, указанных

руководителем;

Участие в постановке функционального диагноза (в соответствии с

квалификацией ICF), внесение вклада в индивидуальные планы восстановления, оказание поддержки при кризисе психического здоровья и проведение психообразования и психотерапии для пациентов ЧЦЗ +, а также их семей и родственников;

При необходимости, проведение выездного визита и / или

поддержка Участника процесса при решении вопросов в различных учреждениях, реализация которых будет включена в План Процесса Восстановления.

Мы предлагаем:

Работа в инновационном проекте под названием «Программа

комплексных медицинских, социальных и общественных мероприятий в процессе выздоровления людей с психическими заболеваниями II стадии», в рамках Оперативной программы «Знания, развитие, образование, приоритетная ось IV». Социальные инновации и транснациональное сотрудничество;

В случае трудоустройства в качестве координатора процесса

восстановления в проекте - трудовой договор;

Необходимые тренинги.

Те, кто заинтересован, пожалуйста, отправьте свое резюме на адрес электронной почты: plugowski@spzoz.wroc.pl.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.