Zapytanie ofertowe

Prowadzenie edukacji zdrowotnej dla kobiet w ciąży


DATA PUBLIKACJI: 2017-01-12

DATA SKŁADANIA: 2017-01-17

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zadania Edukacja zdrowotna i poradnictwo specjalistyczne dla kobiet w ciąży, rodziców/opiekunów dzieci pn. Zdrowa Matka i Dziecko" w Punktach Informacyjno-Edukacyjnych na terenie Wrocławia

Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Sekcja do Spraw Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28, tel.71/335- 29- 69/60 , fax. 71 / 335-29-69/68

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa specjalistycznego dla kobiet w okresie ciąży w zakresie: prawidłowych zachowań zdrowotnych, przygotowanie do porodu, karmienia piersią i prawidłowego przebiegu laktacji, opieki nad noworodkiem, niemowlęciem. Uczestnikami realizowanego zadania mogą być mieszkańcy Wrocławia.

Szczegółowe warunki zamówienia:

1. Miejsce i czas realizacji zlecenia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ – Punkty Informacyjno- Edukacyjne zlokalizowane w:

Przychodnia Stare Miasto , pl. Dominikański 6 w poniedziałki w godz.17.00 – 19.00, środy w godz. 17.00-20.00

Przychodnia Grabiszyn, ul. Stalowa 50 w poniedziałki w godz. 15.30-19.30

Przychodnia Kozanów, ul. Dokerska 9, we wtorki w godz. 15.15-17.15, w piątki w godz. 15.30 – 17.30

Przychodnia Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 w poniedziałki w godz. 10.00-12.00.

2. Termin realizacji zlecenia: od 23 stycznia do 20 grudnia 2017r.

3. Zakres zadań:

a) prowadzenie edukacji, poradnictwa specjalistycznego dla kobiet w okresie ciąży, przygotowanie do porodu, karmienia piersią, prawidłowego przebiegu laktacji, opieki nad noworodkiem, niemowlęciem.

b) prowadzenie dokumentacji wg. ustalonego wzoru,

c) sporządzanie okresowych sprawozdań ze zrealizowanych zadań,

d) informowanie uczestników programu o innych zadaniach realizowanych w ramach zadania Edukacja zdrowotna i poradnictwo specjalistyczne dla kobiet w ciąży, rodziców/opiekunów dzieci pn. Zdrowa Matka i Dziecko"

e)ponoszenie odpowiedzialności za sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie Ośrodka Edukacji i Informacji lub Sali w których odbywają się zajęcia,

f) obowiązkowy udział w szkoleniach , spotkaniach z koordynatorem programu

Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca:

a)Posiadanie dyplomu położnej, licencjata położnictwa, mgr położnictwa, mgr pielęgniarstwa

b)posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej,

oraz:

c)minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na w/w stanowisku .

d)doświadczenie w zakresie prowadzenia edukacji okołoporodowej .

Preferowane będą osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, rodzinnego , ginekologiczno - położniczego lub opieki przed i okołoporodowej, lub/i posiadają certyfikat ukończenia kursu dokształcającego Prowadzenie Szkoły Rodzenia

e) posiadanie ważnej polisy OC.

Oferty proszę zgłaszać osobiście lub listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego.

Miejsce i czas złożenia oferty:

Oferty proszę zgłaszać osobiście lub listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-2018 Wrocław .

Oferty przyjmowane są do 17 stycznia 2017r. do godz. 13.00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o odbytym szkoleniu BHP.

3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania świadczeń deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym.

Koordynator Programu – Leokadia Jędrzejewska

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.