Zapytanie ofertowe

Neurolog dziecięcy_marzec 2019


DATA PUBLIKACJI: 22-03-2019

DATA SKŁADANIA: 28-03-2019

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza i zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku /oddziale dziennym , zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty udzielanie świadczeń zdrowotnych nieinwazyjnej diagnostyki i porad lekarskich w zakresie neurologii dziecięcej w warunkach ambulatoryjnych dzieciom z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym przez specjalistę z tytułem neurologa dziecięcego.

Zamawiający – Udzielający zamówienie:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ,

53- 208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28, tel. 71/39-11-750, fax. 7I/ 336-00-01

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych:

- nieinwazyjna diagnostyka oraz porady lekarskie w zakresie neurologii dziecięcej udzielane dzieciom z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Miejsce realizacji zlecenia :

- Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek" ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,

Termin realizacji zlecenia ( przedmiotu zamówienia) :

01.04. 2019r. do 31.12.2021r.

Tygodniowy czas udzielania świadczeń:

15 godzin tygodniowo.

Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca- Przyjmujący zamówienie:

§lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej.

Wraz z formularzem ofertowym należy dołączyć wymagane dokumenty:

1)Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do

udzielania świadczeń zdrowotnych:

§kopię dyplomu ukończenia uczelni medycznej,

§kopię prawa wykonywania zawodu

§kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu

§kopię orzeczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy lub oświadczenie o dostarczeniu takiego dokumentu w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń

§kopię orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych lub oświadczenie o dostarczeniu takiego dokumentu w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń

§kopię polisy OC lub oświadczenie o zobowiązaniu się do jej przedłożenia przy podpisywaniu umowy z Udzielającym zamówienia

2) W przypadku lekarzy prowadzących działalność gospodarczą:

§w przypadku lekarzy kopię zezwolenia na wykonywanie indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

§kopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie nr NIP lub wydruk CEDIG

§kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie nr REGON lub wydruk CEIDG

Oferty w formie pisemnej na druku formularza ofertowego wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:

OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA

w zakresie: REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ

OFERENT:

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

(należy podać pełną nazwę adres siedziby Oferenta)

Miejsce i czas złożenia oferty: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław, pokój nr 106 w godzinach 8.00-15.00. oferty przyjmowane są do 28 marca 2O19 do godziny 9:00

Załącznik:

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.