Zapytanie ofertowe

Prowadzenie zajęć dla kobiet ciężarnych


DATA PUBLIKACJI: 2018-01-09

DATA SKŁADANIA: 2018-01-15 godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zadania Prowadzenie edukacji zdrowotnej kobiet w przygotowaniu do macierzyństwa i opiece nad dzieckiem w Punktach Informacyjno-Edukacyjnych na terenie Wrocławia

Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Sekcja do Spraw Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28, tel.71/335- 29- 69/60 , fax. 71 / 335-29-69/68

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć edukacyjnych i poradnictwa specjalistycznego dla kobiet ciężarnych i osób towarzyszących w zakresie: prawidłowych zachowań zdrowotnych w okresie ciąży, przygotowania do porodu, higieny połogu, karmienia piersią i prawidłowego przebiegu laktacji, opieki nad noworodkiem/niemowlęciem. Uczestnikami realizowanego zadania mogą być mieszkańcy Wrocławia.

Szczegółowe warunki zamówienia:

1. Miejsce i czas realizacji zlecenia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Punkty Informacyjno- Edukacyjne w lokalizacji:

Przychodnia Stare Miasto , Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6 w poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00, środy w godz. 17.00-20.00

Przychodnia Grabiszyn, ul. Stalowa 50, w poniedziałki w godzinach popołudniowych, do ustalenia (planowane 3 godziny)

Przychodnia Kozanów, ul. Dokerska 9, w wybranym dniu (poniedziałek ,wtorek, piątek) w godzinach popołudniowych, do ustalenia (planowane 2 godziny)

Przychodnia Stabłowice, ul. Stabłowicka 125, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, do ustalenia (planowane 2 godziny)

2. Termin realizacji zlecenia: od stycznia do grudnia 2018r.

3. Zakres zadań:

a) prowadzenie edukacji, poradnictwa specjalistycznego dla kobiet w okresie ciąży i osób towarzyszących, w zakresie: prawidłowych zachowań zdrowotnych w okresie ciąży, przygotowanie do porodu, karmienia piersią i prawidłowego przebiegu laktacji, higieny połogu, opieki nad noworodkiem, niemowlęciem.

b) prowadzenie dokumentacji według ustalonego wzoru,

c) sporządzanie okresowych sprawozdań ze zrealizowanych zadań,

d) informowanie uczestników programu o innych zadaniach realizowanych w ramach zadania Prowadzenie edukacji zdrowotnej kobiet w przygotowaniu do macierzyństwa i opiece nad dzieckiem

e)ponoszenie odpowiedzialności za sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie Ośrodka Informacji i Edukacji lub Sali WCRS w których odbywają się zajęcia,

f) informowanie koordynatora o nieobecnościach, innych sytuacjach uniemożliwiających realizację zadań,

g) udział w szkoleniach, spotkaniach z koordynatorem programu

Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca:

a)posiadanie dyplomu położnej, licencjata położnictwa, mgr położnictwa, mgr pielęgniarstwa

b)posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej,

oraz:

c)minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na w/w stanowisku

d)doświadczenie w zakresie prowadzenia edukacji okołoporodowej .

Preferowane będą osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, rodzinnego , ginekologicznego i położniczego, opieki przed i okołoporodowej, posiadają certyfikat ukończenia kursu dokształcającego Prowadzenie Szkoły Rodzenia

e) posiadanie ważnej polisy OC.

f) oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania świadczeń deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym.

Oferty proszę zgłaszać osobiście lub listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego.

Miejsce i czas złożenia oferty:

Oferty proszę zgłaszać osobiście lub listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-2018 Wrocław .

Oferty przyjmowane są do 15 stycznia 2018r. do godz. 12.00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o szkoleniu BHP

Koordynator Programu – Leokadia Jędrzejewska

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.