Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na opracowanie części modelu dot. modelu wsparcia społecznego


DATA PUBLIKACJI: 2016-08-17

DATA SKŁADANIA: 2016-08-24

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ projektu pn. "Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie części modelu dot. modelu wsparcia społecznego, tj. zintegrowanych działań w zakresie włączenia społecznego bądź utrzymania więzi społecznych i uczestnictwa w życiu społecznych osób z doświadczeniem choroby psychicznej bądź w kryzysie zdrowia psychicznego.

Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28,

tel. 71 391-17-52

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udział merytoryczny w opracowaniu modelu pn. "Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" polegający na stworzeniu elementu modelu dotyczącego wsparcia społecznego, rozumianego jako zintegrowanej sfery działań w zakresie włączenia społecznego /utrzymania w środowisku osób z doświadczeniem choroby psychicznej, obejmujący:

  • Analizę oferty w w/w zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem opisu najlepszych praktyk w zakresie działań nakierowanych na włączenie/ utrzymanie osób doświadczeniem choroby psychicznej w środowisku ich życia;
  • Określenie deficytów systemu wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej w w/w zakresie;
  • Zapewnienie form wsparcia adekwatnych do diagnozowanych problemów w w/w. zakresie, uwzględniający formy:
    • dotychczas funkcjonujące na rynku (np. SDŚ, WTZ, interwencję kryzysową itd.),
    • nowo projektowane bądź planowane do włączenia do rozwiązań systemowych - muszą wykazywać komplementarność względem istniejących rozwiązań
    • proponowane modyfikacje rozwiązań systemowych ze względu na projektowany cel działań

Szczegółowe warunki zamówienia:

1.Miejsce realizacji zlecenia: dowolne

2.Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 01.09.2016

Uwaga zmiana! Termin zakończenia realizacji zlecenia zmieniono z 01.09.2016 na 05.09.2016. Zapytanie ofertowe ze zmienioną datą zakończenia realizacji umowy oraz wzór umowy zawierający w/w zmianę poniżej.

3.Zakres zadań:

a.Wniesienie wkładu merytorycznego w wypracowanie gotowego do wdrożenia modelu pn. Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej w postaci przygotowania elementu modelu dotyczącego zintegrowanej sfery działań w zakresie włączenia społecznego /utrzymania w środowisku osób z doświadczeniem choroby psychicznej, tj. modelu wsparcia społecznego,b.Dokonanie analizy oferty usług w zakresie w/w form wsparciac.Ustalenie deficytów w systemie pomocy i wsparcia dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi w w/w zakresied.Przygotowanie nowych, komplementarnych względem funkcjonujących na rynku, usług wsparcia społecznego;e.Wycena wdrożenia modelu wsparcia społecznego i rocznego jego testowania w w/w zakresie.


Sposób przygotowania oferty:

1.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.2.Oferty należy zgłaszać osobiście lub listownie na druku formularza ofertowego, który stanowi załącznik Nr 1 do zapytania, na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław lub przesłać plikiem nieedytowalnym mailem na adres: bpiekarska@spzoz.wroc.pl.Oferty przyjmowane są do 24.08.2016Informacja o przyjętych ofertach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ: http://www.spzoz.wroc.pl/projekt-unijny w dniu 25.08.2016.3.W zależności od potrzeb Zamawiającego oferta może zostać przyjęta w całości lub części co do jednego zadania.

Załączniki:

1.Formularz ofertowy2.Wzór umowyUprzejmie informuję, iż dnia 25.08.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ przyjęło ofertę Fundacji Opieka i Troska, która przygotuje element modelu dotyczący aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.