Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

Celem programu jest terapia dla sprawców przemocy zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne.

Koordynator programu

Arkadiusz Klimczak
tel. 71 335 29 65
tel. 609 899 455
email: arkadiuszklimczak@spzoz.wroc.pl

Przyjmuje:

Przychodnia PODWALE

ul. Podwale 13 pok. 21, Wrocław

poniedziałki, środy i piątki w godz. od 9.00 do 13.00.

telefonicznie codziennie w godz. od 9.00 do 15.00.Działania podejmowane w ramach programu:

  • program korekcyjno-edukacyjny indywidualny - terapia dla sprawców przemocy zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne
  • program korekcyjno-edukacyjny grupowy - prowadzony na ul. ul. Podwale 13 pok. 21 oraz dla osadzonych w Zakładzie Karnych nr 1, Zakładzie Karnym nr 2, Areszcie Śledczym
  • konsultacje indywidualne - konsultacje z psychologiem na ul. Podwale 13 pok. 21
  • konsultacje psychiatryczne - konsultacje dla osób zgłaszających się na terapię na ul. Podwale 13 pok. 21 oraz dla osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1, Zakładzie Karnym nr 2 , Areszcie Śledczym
  • spotkania superwizyjne dla osób prowadzących terapię

O programie

Działania prowadzone na podstawie autorskiego programu „Bezpieczeństwo i zmiana" zatwierdzonego przez Europejską Organizację: „Dissens".

Rekrutacja

Rejestracja do Programu: "Korekcyjno Edukacyjnego" tylko w formie telefonicznej

Wszelkie działania realizowane w programie są bezpłatne - finansowane z budżetu miasta Wrocławia.


Placówki WCZ realizujące ten program

Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień

ul. Wszystkich Świętych 2
50-136 Wrocław
tel. 71 326 67 30
tel. 71 356 07 80

Inne programy zdrowotne

W latach 2016 – 2017 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ jest realizatorem zadania p.n.: Edukacja zdrowotna i aktywność fizyczna w profilaktyce wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat "Trzymaj się prosto".


W ramach programu prowadzona jest edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

Edukację zdrowotną prowadzą specjalnie przeszkolone pielęgniarki w tzw. Punktach Edukacyjnych.

Do Punktu Edukacyjnego nie obowiązuje rejestracja.


Program realizowany jest od lutego 2016 do 30 listopada 2016 za wyjątkiem miesięcy lipiec-sierpień . W tych miesiącach planowana jest przerwa wakacyjna.

Program skierowany jest do kobiet w ciąży, po porodzie, rodziców dzieci w każdym okresie życia. Obejmuje edukację zdrowotną i poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez położne, lekarzy (ginekologa, pediatry), pielęgniarki, dietetyka, pedagoga i psychologa.

Szanowne Panie,

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia uprzejmie informuje, że Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi - Samobadanie piersi, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi programów polityki zdrowotnej, został wysłany do zaopiniowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W związku z powyższym kolejna edycja programu może być realizowana po uzyskaniu pozytywnej opinii AOTMiT, na którą oczekujemy.

O terminie rozpoczęcia programu w 2017 r. poinformujemy odrębnym komunikatem.

Środki finansowe na realizację programu uwzględniono w planowaniu budżetu na 2017 r.

Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że w przypadku stwierdzenia u siebie w gruczołach piersiowych niepokojących zmian, należy zgłosić się do lekarza POZ lub Poradni Ginekologicznej ewentualnie do Poradni profilaktyki chorób sutka.

Poradnia profilaktyki chorób sutka znajduje się w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej przy Dolnośląskim Centrum Onkologii

Rejestracja telefoniczna: czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00;

tel. 71 36 89 270
tel. 71 36 89 571
tel. 71 36 89 572

Kobiety w wieku 50-69 lat zapraszamy do korzystania z Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, finansowanego przez NFZ.

W ramach tego programu można wykonać badanie mammograficzne.

Adresy placówek medycznych, które realizują Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, etap podstawowy

Lp.

Nazwa placówki medycznej

Adres

Telefon

1

CENTRUM MEDYCZNE MEDIX DR N. MED. TADEUSZ ŚLIWIŃSKI

UL. HIRSZFELDA 16/17

71/ 341 27 07

2

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

UL. HIRSZFELDA 12

71/ 368 95 71

3

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "PRACTIMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. PABIANICKA 25/1A

71/ 798 36 79

4

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED

UL. Legnicka 61

71/ 77 11 777


Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego, pomoc osobom doświadczonym chorobą psychiczną jak również ich najbliższemu otoczeniu oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych w społeczeństwie.

Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych podejmowaniem zachowań ryzykownych

W ramach działania programu osoby zmagające się z nałogiem palenia, zagrożone uzależnieniem od różnych substancji psychoaktywnych mogą uzyskać pomoc psychologa, specjalisty terapii uzaleznień, pedagoga.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom ,które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić. Mogą one być również świadczone w ośrodku wsparcia.Realizatorzy - opiekunowie , świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadają specjalistyczne przygotowanie zawodowe. Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2004r. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.)Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.