Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy udzielane są pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

 

Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy udzielane są pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu dyżurnego POZ (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.

Pomocy medycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) we Wrocławiu udzielają:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

ul. Fieldorfa 5

tel. 71 306 42 22

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73a

tel. 71 32 70 536

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5

tel. 71 395 76 07

 

Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza

ul. Warszawska 2

tel. 71 37 74 116, tel. 71 37 74 117, tel. 71 37 74 118, tel.71 37 74 119