Od 1.09.2022r. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zostaje przeniesiona z Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień (ul. Lindego 19-21) do Przychodni Provita na ul. Bierutowską 63. 
Więcej informacji: tel. 71 355 69 32