Ogłoszenie 
konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Świadczenia Lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacja z medycyny rodzinnej lub lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Świadczenia Lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacja z medycyny rodzinnej lub lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Świadczenia Lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacja z medycyny rodzinnej lub lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Świadczenia Lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza w trakcie specjalizacja z medycyny rodzinnej lub lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.

od 01.05.2021 r. do na czas udzielania świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez Udzielającego zamówienie.

Termin i miejsce składania ofert: do 22.04.2021 r. do godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 22.04.2021 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej (parter)
w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiuwww.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 23.04.2021 r.

Data ogłoszenia: 14.04.2021 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu ofert POZ pdf 498.73 KB Anna Cygan
Zarządzenie pdf 388.05 KB Anna Cygan
Regulamin pracy komisji konkursowej pdf 719.05 KB Anna Cygan
Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 807.10 KB Anna Cygan
Formularz ofertowy doc 63.00 KB Anna Cygan
Wzór umowy pdf 235.65 KB Anna Cygan
Oświadczenie oferenta pdf 230.23 KB Anna Cygan
Oświadczenie dla celów podatkowych pdf 75.51 KB Anna Cygan
Ogłoszenie wyników pdf 141.64 KB Monika Szczęśniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 14 kwiecień 2021 12:17 Anna Cygan
Artykuł został zmieniony. środa, 14 kwiecień 2021 12:21 Anna Cygan
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 12:37 Monika Szczęśniak