Zatrudnimy lekarza w poradni POZ

Pilnie zatrudnimy pielęgniarkę do pracy w Zespole Gabinetów Medycyny Szkolnej.

Zatrudnimy mgr fizjoterapii lub mgr rehabilitacji