Pilnie zatrudnimy pielęgniarki do pracy w Zespole Gabinetów Medycyny Szkolnej.

   Poszukujemy specjalistów do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień we Wrocławiu przy ul. Lindego

Poszukujemy personelu do nowo otwieranego Centrum Zdrowia Psychicznego 

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ pilnie zatrudni w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień we Wrocławiu przy ul. Lindego 19-21 w pełnym wymiarze czasu pielęgniarkę ze specjalizacją pielęgniarstwa psychiatrycznego lub będącą w trakcie specjalizacji

Poszukujemy pielęgniarki / pielęgniarza do pracy w przychodni "Stabłowice"

Zatrudnimy mgr fizjoterapii lub mgr rehabilitacji