Wojciech Skiba - Dyrektor

Wanda Bem - zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Piotr Ługowski - zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży

Jacek Gąsiorowski - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

Nadrzędnym celem Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie wszystkim mieszkańcom Wrocławia zapewniając pacjentom oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ może poszczycić się certyfikatami.

Podstawy prawne, cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz gospodarkę finansową Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ określa statut.