Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ może poszczycić się certyfikatami.

 

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

iso 9001 2015

Certyfikacja ISO jest nadaniem firmie certyfikatu (zaświadczenia), że dany produkt lub usługa jest zgodny z odpowiednimi normami prawnymi. ISO należy do unormowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem BHP, informacji lub żywności, których standardy określa Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Zatwierdzane są one przez Polską Komisję Normalizacyjną.

 

 

CERTYFIKAT ISO/IEC 27001:2013

iso iec

Międzynarodowa norma w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Norma określa zasady dostępu do informacji i sposoby ochrony utraty danych. Oznacza to że informacje są dostępne tylko dla osób uprawnionych do ich dostępu, a także zagwarantowana jest dokładność i kompletności informacji, oraz metod ich przetwarzania.

 

 

ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

certyfikat

Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2015 realizowany jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość.

Zadaniem przedsięwzięcia jest budowanie konkurencyjności i innowacyjności Polskich Przedsiębiorstw.
Przyznane nagrody i wyróżnienia mają na celu promowanie najlepszych, pokazują jakość i solidność polskiego Przedsiębiorcy i przyczyniają się do dalszego ich rozwoju.
 

 

PERŁY MEDYCYNY

Konkurs Perły Medycyny organizowany jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość.
Wyłonieni przez Kapitułę Laureaci z całego kraju to placówki mogące służyć za wzorzec opieki medycznej.
certyfikat
 
 

 

"FIRMA PRZYJAZNA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

firma przyjazna osobom z niepełnosprawnością

Tytuł przyznawany jest firmom, których pracownicy ukończyli kurs e-learningowy poświęcony problematyce zatrudniania osób z niepełnosprawnością organizowany przez Centrum Integracji Społecznej.
 

 

"RZETELNI W OCHRONIE ZDROWIA"

rzetelni w ochronie zdrowia

Certyfikat "Rzetelni w Ochronie Zdrowia" jest przyznawany zakładom opieki zdrowotnej oraz firmom działającym w sektorze medycznym, które na każdym etapie działania kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością zarządzania.
 

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH FIZJOTERAPEUTÓW

ogólnopolski program doskonalenia umiejętności praktycznych fizjoterapeutów

 
 

 

NAKRĘTKI DLA HOSPICJUM

certyfikat

Wrocławskie Centrum Zdrowia od lat uczestniczy w zbiórce nakrętek na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 14:48 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 14:49 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 14:50 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 09:26 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:21 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:23 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:24 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:26 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:27 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:27 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:31 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:36 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:36 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:37 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:37 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 12:39 Główny Administrator