Wrocław 12.04.2024 r.

Numer sprawy: DAT.241.9.2024.2.BWŁ

OGŁOSZENIE

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż majątku trwałego – powtórzony.

Wrocław 12.04.2024 r.

Numer sprawy: DAT.241.8.2024.1.BWŁ

OGŁOSZENIE

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż samochodów – powtórzony.

Wrocław 26.03.2024 r.

Numer sprawy: DAT.241.5.2024.1.BWŁ

OGŁOSZENIE

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż samochodów

 

Wrocław 26.03.2024 r.

Numer sprawy: DAT.241.6.2024.1.BWŁ

OGŁOSZENIE

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż majątku trwałego.