ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktycznego z zakresu zdrowia psychicznego w formie warsztatów psychoedukacyjnych pn. „Jak rozmawiać o zdrowiu psychicznym” w ramach "Pikniku dobrych relacji z grą terenową" w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

 

Termin składania ofert - 03.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Moc sztuki pogodnej - terapia przez sztukę” warsztaty arteterapeutyczne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

 

Termin składania ofert - 21.09.2023 r.

ZNAK SPRAWY: DAT.241.16.2023.2.MRA
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Usługę druku wraz z dostawą druków medycznych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 20.09.2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28. Wrocław
Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00
Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem na adres dztech@spzoz.wroc.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Zajęcia psychoedukacyjno-warsztatowe "Relaks przez muzykę"” w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

 

Termin składania ofert - 14.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Spotkanie psychoedukacyjne w formie potańcówki pn. "Sąsiedzka potańcówka dobrych relacji"” w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

 

Termin składania ofert - 12.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego w formie Pikniku z grami planszowymi pn. „Wygraj zdrowie psychiczne - spotkanie z grami planszowymi dla całej rodziny” w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

 

Termin składania ofert - 04.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Bez barier o zdrowiu psychicznym” w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

 

Termin składania ofert - 30.08.2023 r.

Zapraszamy fizjoterapeutów do składania ofert  na prowadzenie zajęć gimnastycznych i relaksacyjnych we Wrocławskiej Szkole Rodzenia w Przychodni Stabłowice. Zajęcia z kobietami w ciąży i osobami towarzyszącymi odbywają się w godzinach popołudniowych 18.00-20.00 , sporadycznie w godzinach 17.00-19.00, zgodnie z ustalonymi wcześniej harmonogramami.  Oferty prosimy składać do 23 sierpnia 2023r. do godziny 14.00, zgodnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Znaj sprawy: DPZ.42.31.47.2023.1.LJĘ 

 

Zapytanie ofertowe na dostarczenie szczepionek p/HPV w ramach Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), na lata 2023-2024

Składanie ofert do: 18.08.2023 do godz. 12.00

 

Uwaga! Korekta zapytania – zmiana akceptowanego terminu ważności szczepionek.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Wykonawcy obsługi plenerowego wydarzenia profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu zdrowia psychicznego pn. „Festiwal Pierwszej Pomocy – bezpieczeństwo, psychoedukacja i edukacja zdrowotna” w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

Termin składania ofert - 17.08.2023 r.