Zapytanie ofertowe na Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej lub po kryzysie psychicznym i ich rodzin/opiekunów

Nr sprawy : DPZ.42.7.7.2021.1.KNA

Termin złożenia dokumentów: 29.07.2021 do godz. 9.00

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa serwera wraz z monitorem dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ
Znak sprawy: DIN.0420.4.2021
Termin składania ofert: 19.07.2021r. do godz. 10:00 Kontakt: 71 39 11 762 mail: infor@spzoz.wroc.pl
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa serwera wraz z monitorem dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ”

Znak sprawy: DAT.241.10.2021.2.MJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i montaż krzeseł biurowych i fotela biurowego w Przychodni Kozanów przy ul. Dokerskiej 9 oraz  w Przychodni Stare Miasto przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.”

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 16.07.2021r do godz. 12.00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach  8:00-15:00

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

Wrocław, 2021-07-06
ZNAK SPRAWY: DAT.241.11.2021.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ


Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

„Dostawa wraz z montażem szafy serwerowej 42U RACK 19” ”

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa switchy dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Znak sprawy: DIN.0425.1.2021

Termin składania ofert: 13-07-2021 g. 10:00 Kontakt: 71 39 11 762 mail: infor@spzoz.wroc.pl

                                                                                         Znak sprawy: DAT/241/8/2021/2/BWŁ                                                                                                      Wrocław, 17.06.2021 r

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :


Stałą dostawę gazów medycznych na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ


Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Wrocław, dnia 8.06.2021r.


Znak sprawy: DAT.241.7.2021.2.AML

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż podnośnika do transportu osób w budynku Przychodni Kozanów przy ul. Dokerskiej 9 we Wrocławiu.”
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Znak sprawy: DAT.241.6.2021.2.MJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

 „Dostawa wraz z montażem ławek mocowanych do podłogi z mechanizmem samo zamykania oraz krzeseł wolnostojących w Przychodni Stare Miasto przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.”

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 09.06.2021r do godz. 12.00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach  9:00-12.00

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładu pt. "Mam cukrzycę - chcę urodzić zdrowe dziecko" w formie online

nr sprawy: DPZ.42.6.22.2021.BJÓ

termin składania ofert do 04.06.2021 do godz.14.30