ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa kości pamięci RAM do serwerów Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Znak sprawy: DIN.0420.2.2021

Termin składania ofert: 14-05-2021 g. 10:00   Kontakt: 71 39 11 762 mail: infor@spzoz.wroc.pl

 Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa kości pamięci RAM do serwerów Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.”

I. Zamawiający

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 30236110-6 – Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)

Dostawa 9 zestawów po 4 pamięci RAM (razem 36 szt.) do serwerów Lenovo o następujących parametrach:
Typ: DDR4
Rozmiar pojedynczej kości: 16 GB
Obsługiwana prędkość: 18285 MB/s
Częstotliwość zegara: 2400 MHz
Ecc Bits: 8
Napięcie nominalne: 1,2V

III. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław
a) e-mailem infor@spzoz.wroc.pl
b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
Arkadiusz Strzałkowski, Tomasz Sztuka tel. 71 39 11 762

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe-RAM pdf 463.40 KB astrzalkowski
Projekt umowy - RAM pdf 792.60 KB astrzalkowski
Klauzula- obowiązek informacyjny pdf 713.69 KB astrzalkowski
Formularz ofertowy-RAM doc 238.00 KB astrzalkowski
Protokół z postępowania pdf 150.26 KB Tomasz Sztuka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 maj 2021 13:21 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 maj 2021 13:23 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 13:24 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14 maj 2021 11:11 Tomasz Sztuka