Znak sprawy: DAT/241/8/2021/2/BWŁ                                                                                                      Wrocław, 17.06.2021 r

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :


Stałą dostawę gazów medycznych na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ


Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 1.46 MB Bartłomiej Włosik
Formularz oferty docx 17.51 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 1.04 MB Bartłomiej Włosik
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 17.69 KB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi od wykonawców pdf 378.91 KB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 288.16 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 czerwiec 2021 12:04 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 czerwiec 2021 12:05 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 czerwiec 2021 10:56 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 czerwiec 2021 10:33 Bartłomiej Włosik