Znak sprawy: DAT.241.10.2021.2.MJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i montaż krzeseł biurowych i fotela biurowego w Przychodni Kozanów przy ul. Dokerskiej 9 oraz  w Przychodni Stare Miasto przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.”

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 16.07.2021r do godz. 12.00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach  8:00-15:00

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż krzeseł biurowych i fotela biurowego w Przychodni Kozanów przy ul. Dokerskiej 9 oraz  w Przychodni Stare Miasto przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.”

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

1. Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Kod CPV-39113000-7-różne siedziska i krzesła

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż krzeseł biurowych i fotela biurowego

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

Krzesło biurowe

33 szt.

2

Krzesło biurowe z zagłówkiem

2 szt.

3

Fotel biurowy

1 szt

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowa specyfikacja:

Oferowany przedmiot zakupu nie może odbiegać od parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć meble o parametrach odpowiadających temu celowi. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz oferty. Wykonawca zapewni dostawę wyrobów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną tego samego rodzaju i w tej samej wersji kolorystycznej.

 • I. Cechy fizyczne i funkcjonalne krzesła biurowego:
 • obrotowe;
 • bez zagłówka;
 • siedzisko wraz z oparciem tapicerowane materiałem zmywalnym, ekoskórą/skórą;
 • siedzisko zamontowane na pięcioramiennej podstawie wykonanej w kolorze czarnym, z poliamidu;
 • szkielet siedziska wykonany ze sklejki o minimalnej grubości 10,5 mm; sklejka pokryta pianką o minimalnej grubości 55 mm oraz minimalnej gęstości 40 kg/m3 ;
 • szkielet oparcia wykonany z polipropylenu, pokryty pianką o minimalnej grubości 60 mm oraz minimalnej gęstości 21kg/m3;
 • osłona oparcia wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym;
 • podłokietniki regulowane w opcji góra/dół do wysokości +/- 80 mm;
 • podłokietniki montowane do siedziska na śruby, wykonane z poliamidu (materiał wzmocniony włóknem szklanym) w kolorze czarnym z nakładkami z polipropylenu w kolorze czarnym;
 • kółka samohamowne, przeznaczone do powierzchni twardych;
 • mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się;
 • synchroniczne odchylanie oparcia oraz siedziska w stosunku 2:1;
 • minimalny kąt odchylenia oparcia 19°;
 • minimalny kąt odchylenia siedziska 8°;
 • możliwość blokady zarówno siedziska jak i oparcia w minimum 5 pozycjach;
 • pokrętło służące do regulacji siły oporu oparcia;
 • regulacja wysokości oparcia w opcji Up&Down;
 • opcja Anti-Schock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy osoby siedzącej po zwolnieniu blokady;
 • podnośnik pneumatyczny służący do regulacji wysokości siedziska;
 • kolorystyka krzesła: odcień ciemny, kolor czarny/granat;
 • certyfikat bezpieczeństwa: EN 1335, EN 1022;

 

 • II. Wymiary krzesła biurowego bez zagłówka:

 • wysokość całkowita- regulowana w zakresie 995-1195 mm (+/-20 mm);
 • wysokość oparcia regulowana w zakresie 615-685 mm (+/- 20 mm);
 • minimalna szerokość oparcia – 450 mm;
 • wysokość siedziska-regulowana w zakresie 380-510 mm (+/- 20 mm);
 • głębokość siedziska regulowana w zakresie 400-450 mm (+/- 20 mm);
 • minimalna szerokość siedziska – 475 mm;
 • minimalna średnica podstawy – 705 mm;
 • minimalna średnica kółek – 45 mm;
 • maksymalna waga krzesła-18 kg;
 • wysokość podłokietnika regulowana w zakresie 215-295 mm (+/- 20 mm);
 • maksymalna szerokość podłokietnika – 70 mm;

 

 • III. Cechy fizyczne i funkcjonalne krzesła biurowego z zagłówkiem:

 • obrotowe;
 • siedzisko tapicerowane;
 • siedzisko zamontowane na pięcioramiennej podstawie wykonanej w kolorze czarnym, z poliamidu;
 • szkielet siedziska wykonany ze sklejki o minimalnej grubości 10,5 mm; sklejka pokryta pianką o minimalnej grubości 55 mm oraz minimalnej gęstości 40 kg/m3 ;
 • szkielet i osłona części lędźwiowej oparcia wykonane z poliamidu, rama oparcia wykonana z polistyrenu w kolorze czarnym;
 • oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym;
 • szkielet zagłówka wykonany z polipropylenu oraz pianki pokrytej tapicerką z jednej strony;
 • regulacja wysokości zagłówka w zakresie minimum 50 mm oraz regulacja nachylenia;
 • element podtrzymujący zagłówek wykonany z poliamidu dodatkowo wzmocnionego włóknem szklanym;
 • podłokietniki regulowane w opcji góra/dół do wysokości +/- 80 mm;
 • podłokietniki wykonane z poliamidu w kolorze czarnym z nakładkami z polipropylenu w kolorze czarnym;
 • pięcioramienna podstawa wykonana z poliamidu w kolorze czarnym;
 • kółka samohamowne, przeznaczone do powierzchni twardych;
 • mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się;
 • synchroniczne odchylanie oparcia oraz siedziska w stosunku 2:1;
 • minimalny kąt odchylenia oparcia 19°;
 • minimalny kąt odchylenia siedziska 8°;
 • możliwość blokady zarówno siedziska jak i oparcia w minimum 5 pozycjach;
 • pokrętło służące do regulacji siły oporu oparcia;
 • regulacja wysokości oparcia w opcji Up&Down;
 • opcja Anti-Schock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy osoby siedzącej po zwolnieniu blokady;
 • podnośnik pneumatyczny służący do regulacji wysokości siedziska;
 • kolorystyka krzesła: odcień ciemny, kolor czarny/granat;
 • certyfikat bezpieczeństwa: EN 1335, EN 1022;
 • IV. Wymiary krzesła biurowego z zagłówkiem:
 • wysokość całkowita- regulowana w zakresie 1050-1255 mm (+/-20 mm);
 • wysokość oparcia regulowana w zakresie 670-740 mm (+/- 20 mm);
 • minimalna szerokość oparcia – 455 mm;
 • wysokość siedziska-regulowana w zakresie 380-510 mm (+/- 20 mm);
 • głębokość siedziska regulowana w zakresie 400-450 mm (+/- 20 mm);
 • minimalna szerokość siedziska – 475 mm;
 • minimalna średnica podstawy – 705 mm;
 • minimalna średnica kółek – 45 mm;
 • maksymalna waga krzesła-18,5 kg;
 • wysokość podłokietnika regulowana w zakresie 215-295 mm (+/- 20 mm);
 • maksymalna szerokość podłokietnika – 70 mm;
 • V. Cechy fizyczne i funkcjonalne fotela biurowego:
 • ergonomiczny;
 • obrotowe;
 • zagłówek z regulacją wysokości w zakresie minimum 45 mm i regulacją kąta położenia;
 • oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną, ekoskórą/skórą;
 • stała wysokość oparcia;
 • szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego oraz pianki o gęstości +/- 60kg/m3;
 • oparcie wyposażone w podparcie lędźwiowe o regulowanej wysokości;
 • szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowej o minimalnej grubości 10 mm oraz pianki o gęstości +/- 65kg/m3;
 • podłokietniki regulowane do wysokości +/- 70 mm, regulacja przód-tył +/- 60 mm;
 • podłokietniki regulowane w zakresie kąta położenia nakładki +/- 15 stopni;
 • podstawa jezdna nylonowa lub polerowana aluminiowa;
 • kółka miękkie o maksymalnej średnicy 65mm;
 • mechanizm ruchowy synchroniczny;
 • oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie-możliwość blokady wybranego kąta wychylenia;
 • kąt pochylenia oparcia w zakresie +/- 90-112 stopni;
 • kąt pochylenia siedziska w zakresie +/- 0-13 stopni;
 • pokrętło służące do regulacji siły oporu oparcia;
 • podnośnik pneumatyczny służący do regulacji wysokości siedziska w zakresie minimum 125 mm;
 • Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania zgodnie z : PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009;
 • VI. Wymiary fotela biurowego:
 • wysokość całkowita regulowana w zakresie 1200-1375 mm (+/- 20mm);
 • wysokość siedziska-regulowana w zakresie 450-580 mm (+/- 20 mm);
 • minimalna szerokość siedziska – 495 mm;
 • regulacja wysokości podłokietników w zakresie 200-270 mm (+/-20mm);
 • minimalna średnica podstawy – 695 mm;
 • VII. Okres gwarancji: min. 36 miesiący.
 • 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

 • cena „C”– 100%,.
 • 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Miejsce: Przychodnia Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu – 14 krzeseł biurowych bez zagłówka, 2 krzesła biurowe z zagłówkiem, 1 fotel biurowy;

                Przychodnia Stare Miasto, Pl. Dominikański 6 we Wrocławiu – 20 krzeseł biurowych bez zagłówka;

Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

 • 5. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

 • 6. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 16.07.2021r do godz. 12.00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach  8:00-15:00

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

 • 7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 2

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 • 8. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

 a) e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

  b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

- Marta Jacożyńska, tel. 71 391 17 59

 •  9. Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni – usługi i dostawy od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

- załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy;

-załącznik nr 3 – klauzula RODO;

-załącznik nr 4 – umowa;

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ZAPYTANIE OFERTOWE pdf 1.72 MB Marta Jacożyńska
Formularz oferty docx 14.26 KB Marta Jacożyńska
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 10.87 KB Marta Jacożyńska
Wzór umowy pdf 1.43 MB Marta Jacożyńska
KLAUZULA RODO pdf 1.08 MB Marta Jacożyńska
Protokół pdf 30.67 KB Marta Jacożyńska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 09:38 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 lipiec 2021 09:46 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 lipiec 2021 07:51 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 20 lipiec 2021 07:58 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 20 lipiec 2021 08:51 Marta Jacożyńska