Wrocław, 12.04.2022r

Znak sprawy: DAT.241.8.2022.2.BWŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż mebli biurowych w budynku Dyrekcji Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.”

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 1.31 MB Bartłomiej Włosik
Formularz oferty docx 14.46 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 11.55 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 1.04 MB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 377.31 KB Bartłomiej Włosik
Zmiana informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 400.18 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 kwiecień 2022 13:01 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 09:48 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 kwiecień 2022 10:25 Bartłomiej Włosik