Wrocław, 2022-07-26


ZNAK SPRAWY: DAT.241.17.2022.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych

dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ


Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 1.17 MB Bartłomiej Włosik
Formularz oferty docx 14.29 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 12.42 KB Bartłomiej Włosik
Wykaz gabinetów medycyny szkolnej pdf 195.33 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 958.97 KB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 208.76 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 lipiec 2022 12:28 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 sierpień 2022 09:16 Bartłomiej Włosik