Wrocław, 2022-07-27


ZNAK SPRAWY: DAT.241.16.2022.MRA


Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowy na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ


Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 2.48 MB Bartłomiej Włosik
Formularz ofertowy docx 14.25 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymento-cenowy xlsx 14.76 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 1.14 MB Bartłomiej Włosik
Rodo pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi od wykonawców pdf 522.67 KB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 200.14 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 lipiec 2022 08:41 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 sierpień 2022 08:38 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 sierpień 2022 13:49 Bartłomiej Włosik