Wrocław, 2022-08-04

ZNAK SPRAWY: DAT.241.18.2022.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Sukcesywną dostawę materiałów dezynfekcyjnych (produktów leczniczych), zużywalnego sprzętu medycznego na  potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych            

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 2.45 MB Bartłomiej Włosik
Formularz oferty docx 14.54 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 38.16 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy dezynfekcja pdf 1.07 MB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy sprzęt pdf 1.05 MB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi od wykonawców pdf 2.27 MB Bartłomiej Włosik
Pytania i odpowiedzi od wykonawców 2 pdf 207.98 KB Bartłomiej Włosik
3 Pakiety NOWY formularz asortymentowo - cenowy xlsx 41.37 KB Bartłomiej Włosik
3 pakiety NOWY formularz oferty docx 14.58 KB Bartłomiej Włosik
Protokół z postępowania pdf 295.07 KB Tomasz Sztuka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 sierpień 2022 12:15 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 sierpień 2022 13:50 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 sierpień 2022 09:58 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 sierpień 2022 10:06 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 sierpień 2022 10:15 Tomasz Sztuka