Wrocław, 2022-10-10

ZNAK SPRAWY: DAT.241.25.2022.2.MRA

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Sukcesywną dostawę materiałów dezynfekcyjnych na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia
SP ZOZ- powtórzony

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 1.15 MB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 16.09 KB Bartłomiej Włosik
Formularz oferty docx 17.18 KB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 1.28 MB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Informacja dla oferentów pdf 144.46 KB Bartłomiej Włosik
Odpowiedzi na pytania pdf 2.12 MB Bartłomiej Włosik
Odpowiedzi na pytania 2 pdf 246.50 KB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 230.19 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 październik 2022 11:30 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14 październik 2022 06:48 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 październik 2022 10:23 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 październik 2022 11:58 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 październik 2022 09:26 Bartłomiej Włosik