Wrocław, 02.06.2023 r.

Znak sprawy: DAT.241.12.2023.2.BWŁ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.”

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie pdf 671.69 KB Bartłomiej Włosik
Załącznik 1 Specyfikacja techniczna pdf 835.75 KB Bartłomiej Włosik
Załącznik 2 Formularz ofertowy docx 14.50 KB Bartłomiej Włosik
Załącznik 3 Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 10.95 KB Bartłomiej Włosik
Załącznik 5 Wzór umowy pdf 907.50 KB Bartłomiej Włosik
Rodo pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego miejsce lokalizacji przepustu na rury JPEG 464.34 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego widok sufitu technicznego jpg 3.50 MB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego 2 widok sufitu technicznego jpg 3.52 MB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 10 jpg 607.30 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 10 zdj 2 jpg 508.56 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 10 zdj 3 jpg 552.65 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 11 jpg 614.98 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 11 zdj 2 jpg 528.86 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 11 zdj 3 jpg 416.91 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 11 zdj 4 jpg 531.54 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 12 jpg 464.30 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 12 zdj 2 jpg 426.79 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 12 zdj 3 jpg 682.85 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 13 jpg 875.17 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 13 zdj 2 jpg 537.79 KB Bartłomiej Włosik
Ostrowskiego gabinet 13 zdj 3 jpg 478.98 KB Bartłomiej Włosik
Stabłowice 1 jpg 80.00 KB Bartłomiej Włosik
Stabłowice 2 jpg 80.12 KB Bartłomiej Włosik
Stabłowice 3 jpg 67.67 KB Bartłomiej Włosik
Stabłowice 4 JPEG 273.72 KB Bartłomiej Włosik
Stabłowice 5 JPEG 252.24 KB Bartłomiej Włosik
Stabłowice 6 JPEG 254.96 KB Bartłomiej Włosik
Stabłowice 7 JPEG 82.61 KB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 279.49 KB Bartłomiej Włosik