Wrocław, 21.05.2024 r.

Znak sprawy: DAT.241.13.2024.2.BWŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz demontaż i utylizację starych klimatyzacji na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.”

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe i opis przedmiotu zamówienia pdf 259.00 KB Bartłomiej Włosik
Formularz ofertowy docx 14.49 KB Bartłomiej Włosik
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 10.73 KB Bartłomiej Włosik
RODO pdf 1.08 MB Bartłomiej Włosik
Wzór umowy pdf 917.61 KB Bartłomiej Włosik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 40.70 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 maj 2024 11:40 Bartłomiej Włosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 maj 2024 08:43 Bartłomiej Włosik