Wrocław, 2024-07-09

ZNAK SPRAWY: DAT.241.15.2024.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych            

Wrocław, 28.06.2024 r.

ZNAK SPRAWY: DAT.241.14.2024.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

  Dostawę środków czystości i worków na odpady na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenia zajęć teoretycznych i ćwiczeń umiejętności przez położną we Wrocławskiej Szkole Rodzenia w Przychodni Provita ul. Bierutowska 63, w Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 w okresie od czerwca do grudnia 2024r. Zajęcia są zaplanowane w godzinach popołudniowych w tym: w Przychodni Provita w godz. 17.00-20.00,w Przychodni Stabłowice w godz. 18.00-21.00 dwa razy w tygodniu dla każdego kursu. Równolegle prowadzone są zajęcia na dwóch kursach. Prosimy o składanie ofert do dnia 10 czerwca do godziny 14.00 w sekretariacie WCZ SPZOZ lub drogą e mailową zgodnie z zapytaniem ofertowym.

znak sprawy: DPZ.42.20.19.2024.1.LJĘ

 

Wrocław, 21.05.2024 r.

Znak sprawy: DAT.241.13.2024.2.BWŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz demontaż i utylizację starych klimatyzacji na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.”

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Konkurs na Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla odbiorców programu substytucyjnego, ich bliskich oraz oczekujących na przyjęcie do programu z rejonu województwa dolnośląskiego.

Znak sprawy: DPZ.42.8.3.2024.1.MNO

Składanie ofert do: 5.06.2024 do godz. 10:00

Przedmiotem konkursu ofert jest: „Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania  problemów uzależnień dla odbiorców programu substytucyjnego, ich bliskich oraz oczekujących na przyjęcie do programu z rejonu województwa dolnośląskiego" zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Konkursu.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się  osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, posiadające warunki i kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi zgodnie z rekomendacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zapytanie ofertowe na druk materiałów informacyjno-edukacyjnych w Programie profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia

Znak sprawy: DPZ.42.30.23.2023.1.KNA

Składanie ofert do: 05.05.2024 do godz. 9.00

Protokół w załączniku

Znak sprawy: DAT.241.11.2024.2.BWŁ                                                                                                                                                                                                                                                             Wrocław, 23.04.2024 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na sukcesywną dostawę leków różnych, antybiotyków i płynów infuzyjnych

na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Znak sprawy: DAT.241.10.2024.2.BWŁ                                                                                                                                                                                                                                                                               Wrocław, 16.04.2024 r

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

wykonanie przeglądu -  konserwacji klimatyzatorów oraz wentylacji mechanicznej w budynkach

Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ –powtórzone

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Znak sprawy: DAT.241.7.2024.2.BWŁ                                                                                      Wrocław, 05.04.2024 r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

wykonanie przeglądu -  konserwacji klimatyzatorów oraz wentylacji mechanicznej w budynkach

Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania Raportu z realizacji programu profilaktyki nadwagi i otyłości w środowisku dzieci i młodzieży Wrocławia” Uczeń w formie”

Nr sprawy: DPZ.42.21.39.2023.1.BJÓ

Termin składania ofert: 12.04.2024