Poradnia profilaktyczno-lecznicza sprawuje opiekę medyczną nad osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, świadczy również porady w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej.

W poradni prowadzona jest zarówno diagnostyka w kierunku zakażeń HIV i infekcji oportunistycznych, jak również leczenie antyretrowirusowe (program Ministerstwa Zdrowia).

Lekarze pracujący w Poradni zaliczani są do najwybitniejszych w tej dziedzinie specjalistów w kraju, oprócz pracy lekarskiej zajmują się również pracą naukową i dydaktyczną.

Poradnia sprawuje holistyczną opiekę nad osobami żyjącymi z HIV, oprócz specjalistów chorób zakaźnych i terapii antyretrowirusowej, pacjenci mają również możliwość skorzystania z porad lekarzy innych specjalności, w tym również dentystów, psychiatrów, psychologów, terapeutów, dietetyka.

Poradnia nasza jest drugą co do wielkości – po Warszawie – poradnią dla osób żyjących z HIV w kraju.

 

REJESTRACJA

OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY CHORÓB ZAKAŹNYCH I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ul. Wszystkich Świętych 2
50-136 Wrocław
tel. 71 326 67 30
tel. 71 356 07 80