Program pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest przedsięwzięciem wieloletnim. Stanowi on zmodyfikowaną metodologię programu realizowanego we Wrocławiu od 1995 r. pn. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi".

KOORDYNATOR PROGRAMU

Kamila Nahorska
tel. 71 335 29 60

REJESTRACJA DO PROGRAMU

TEL. 603 713 030


email: knahorska@spzoz.wroc.pl

O PROGRAMIE

Program profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest komplementarny do realizowanego od 2006 r. Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ. Stanowi rozszerzenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych mieszkankom Wrocławia, w wieku poniżej 50 roku życia i powyżej 70 roku życia, nie objętych programem populacyjnym. W metodologii programu uwzględnia się edukację zdrowotną dla wszystkich kobiet bez ograniczenia wieku oraz konsultacje onkologiczne i badania diagnostyczne (mammografia i USG piersi) dla kobiet do 50 r. ż. i powyżej 70 r. ż. nie objętych Populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi. Program uwzględnia również współpracę z lekarzami POZ, stosującymi procedurę tzw. „Zielonej Karty".

 

 REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 14.00 TEL. KOM. 603 71 30 30

 

CELE PROGRAMU

 • Zwiększenie poziomu wiedzy kobiet, mieszkanek Wrocławia dotyczącej profilaktyki raka piersi
 • Zapoznanie z czynnikami ryzyka raka piersi
 • Motywowanie do aktywnej profilaktyki raka piersi
 • Zapoznanie z zasadami samobadania i samokontroli oraz ich znaczenie w tzw. czujności onkologicznej
 • Nauczenie kobiet samodzielnego, palpacyjnego badania piersi i obserwacji własnego ciała
 • Ocena stanu zdrowia kobiet poprzez wykonywanie konsultacji onkologicznych i specjalistycznych badań diagnostycznych w kierunku raka piersi
 • Zapewnienie kobietom poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego i współodpowiedzialności za własne zdrowie
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i solidarności społecznej

 

JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU

 1. W Programie profilaktyki raka piersi uwzględnia się edukację zdrowotną oraz diagnostykę specjalistyczną. Edukacja zdrowotna prowadzona jest w tzw. Punktach Edukacji Zdrowotnej (PEZ) natomiast diagnostyka specjalistyczna w tzw. Ośrodku Diagnostyki Chorób Piersi (ODChP).
 2. W programie mogą brać udział dziewczęta i kobiety w każdym wieku, wyłącznie mieszkanki Wrocławia.
 3. Zasad samobadania piersi można nauczyć się w PEZ, które znajdują się w placówkach medycznych na terenie Wrocławia.
 4. Edukacja zdrowotna i instruktaż nauki samobadania piersi są bezpłatne.
 5. Do PEZ, nie obowiązuje rejonizacja.
 6. Nauka samobadania piersi połączona jest z badaniem piersi, które wykonuje pielęgniarka lub położna. Badanie piersi jest bezbolesne.
 7. PEZ każda kobieta otrzyma Książeczkę Kontroli Samobadania Piersi i ulotkę edukacyjną oraz wykaz adresów podmiotów leczniczych realizujących Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 50-69 lat.
 8. Na naukę samobadania piersi należy zgłaszać się najlepiej zaraz po miesiączce (nie później niż 3-5 dni). Dla kobiet, które już nie miesiączkują, termin badania nie ma znaczenia.
 9. PEZ pielęgniarka/położna, która stwierdzi podejrzaną zmianę w gruczole piersiowym, kwalifikuje kobietę do dalszej diagnostyki specjalistycznej, zgodnie z procedurą Programu.
Wykaz Punktów Edukacji Zdrowotnej:

L.P. Dzielnica Nazwa Ulica Telefon Godziny Przyjęć
1 Fabryczna NZOZ “Przychodnia Kosmonautów” ul. Horbaczewskiego 35 71 351-28-43 Piątek 13.30- 17.30
           
2 Krzyki NZOZ "Rondo-Med" Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich   118/122 71 367-60-26 Poniedziałek 13.30-16.30
3 Krzyki Centrum Medyczne "Medix" pl. Hirszfelda 16-17  

Wtorek 10.00-15.00

Środa
10.00-15.00

Piątek 10.00-15.00
4 Krzyki Euromedicare Sky Tower ul. Powstańców Śląskich 95 I piętro   Czwartek 13.30-15.30
5 Psie Pole NZOZ Medicor  ul. Trzebnicka 88 71 329 32 31 Poniedziałek 11.00-13.00
6 Psie Pole WCZ SP ZOZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 697 528 796   Środa 14.40-17.40
7 Psie Pole WSSK Poradnia Onkologiczna ul. Kamieńskiego 73 71 32 70 242 Środa 14.30-15.30

HARMONOGRAM

Aktualny harmonogram pracy lekarzy w Ośrodku Diagnostyki Chorób Piersi:

 • Lekarz med. Paweł Winter - poniedziałki od 16-19
 • Lekarz med. Magdalena Sitarska - wtorki od 16 - 19
 • Lekarz med. Zbigniew Smorąg - środy od 16 - 19
 • Lekarz med. Krzysztof Paśko - czwartki od 16 - 19
 • dr n. med. Marek Rząca -piątki od 15 - 19

Ośrodek Diagnostyki Chorób Piersi mieści się w:

Centrum Medycznym Medix
pl. Hirszfelda 16-17
53-413 Wrocław

 

REKRUTACJA

Do programu zapraszamy każdą Wrocławiankę, w każdym wieku.

Rejestracja do Ośrodka Diagnostyki Chorób Piersi odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 tel. kom. 603 71 30 30

 

SAMOBADANIE PIERSI

Wykonywane systematycznie, co miesiąc samobadanie połączone z okresową diagnostyką specjalistyczną gwarantuje wczesne wykrycie zmian chorobowych i zapobiega rozwojowi raka piersi.

NIE KAŻDY WYKRYTY GUZEK JEST RAKIEM!

Każda kobieta, która ukończyła 20 lat, powinna co miesiąc badać swoje piersi, najlepiej zaraz po miesiączce, między 3, a 5 dniem cyklu (można wyznaczyć sobie stały dzień tygodnia np. sobotę). Dla kobiet, które nie miesiączkują termin badania nie ma znaczenia, może to być dowolny dzień miesiąca.

Badanie piersi powinno przebiegać w etapach:

Samobadanie-piersi_1.jpg
1. Usiądź lub stań przed lustrem z rękami swobodnie opuszczonymi wzdłuż ciała. Zwróć uwagę, czy nie ma zmian w położeniu, proporcjach, kształcie piersi i kolorze brodawki, czy nie występują wgłębienia lub zmarszczenia skóry.
Samobadanie-piersi_2.jpg
2. Unieś ramiona do góry i wolno skręcając tułów w prawo i lewo, obejrzyj piersi pod różnymi kątami. Staraj się zaobserwować ewentualne zmiany w konturach piersi.

Samobadanie-piersi_3.jpg
3. Połóż się wygodnie na plecach. Połóż prawą rękę pod głowę, tak aby łokieć był wysoko w górze, a drugą połóż na prawej piersi. Kobiety o większym biuście powinny pod bark położyć poduszkę. Trzymając palce razem, zacznij mocno naciskać opuszkami palców miejsce przy miejscu, dbając aby nie opuścić żadnego fragmentu piersi.
Badanie dotykiem należy rozpocząć od brodawki sutkowej i kontynuować jednym ze sposobów przedstawionych na następnej stronie.
Płasko ułożone palce powinny dotykać piersi tak, aby wyczuć miąższ piersi, a nie tylko samą skórę. Staraj się wyczuć guzki, jakiekolwiek inne zmiany.

Samobadanie-piersi_4.jpg
4. Na koniec sprawdź, czy węzły chłonne pod pachą oraz nad obojczykiem nie są powiększone.

  Wszystkie opisane czynności powtórz bardzo dokładnie badając lewą pierś.


Niektóre zmiany świadczące, że w gruczole piersiowym dzieje się coś nieprawidłowego, można zaobserwować.
Należą do nich:

 • zmiana wielkości lub kształtu jednej piersi (asymetria);
 • pojawienie się wgłębień lub zmarszczek na skórze piersi;
 • zniekształcenie brodawki sutkowej lub jej otoczki;
 • wyciek lub krwawienie z brodawki sutkowej;
 • przewlekłe owrzodzenie brodawki sutkowej;
 • stwardnienie oraz powiększenie węzłów chłonnych pachy i okolicy nadobojczykowej (zazwyczaj po jednej stronie).

 

Czynniki ryzyka raka piersi

 

 • pierwsza miesiączka przed 11 rokiem życia
 • pierwszy poród po 35 roku życia
 • bezdzietność
 • menopauza po 53 roku życia
 • długotrwała hormonoterapia
 • przebyte łagodne schorzenia gruczołu piersiowego
 • przebyty rak gruczołu piersiowego jednej piersi
 • obciążenia genetyczne
 • palenie papierosów
 • nadwaga, otyłość

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

- Wydział Zdrowia UM Wrocławia

- Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

- Położne/ pielęgniarki pracujące w Punktach Edukacji Zdrowotnej / Centrum Medyczne MEDIX podwykonawca części diagnostycznej programu

 

REALIZATORZY

 

Realizator: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Koordynator Programu: Kamila Nahorska, e-mail: knahorska@spzoz.wroc.pl , tel. 71 335-29-60

Podwykonawca: Centrum Medyczne MEDIX

 

Program finansowany przez Miasto Wrocław

Wrocław_miasto_spotkań_granat-01.jpg