Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,

 

 

KOORDYNATOR PROGRAMU

Malwina Nowakowska
tel. 71 335 29 62
email: mnowakowska@spzoz.wroc.pl

 

Zadania:

 1. Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików.
  Formy realizacji:
  • Treningi umiejętności zachowań dla osób uzależnionych współuzależnionych i DDA/DDD
  • Grupowa forma wsparcia dla osób z syndromem DDA/ DDD
  • Punkt Informacyjno Konsultacyjny - poradnictwo indywidualne w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia.
 2. Prowadzenie edukacji z zakresu problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych.
 3. Wspieranie podnoszenia/doskonalenia umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień
 4. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez działania w Klubach Abstynenta. Formy realizacji:
   • Poradnictwo indywidualne: poradnictwo psychologiczne dla uzależnionych i współuzależnionych, - poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością słuchową: nie słyszącym, słabo słyszącym, które są uzależnione, zagrożone uzależnieniem od alkoholu, współuzależnione.
   • Grupa korekcyjno- edukacyjna dla osób pijących ryzykownie, szkodliwie
   • Grupa korekcyjno- edukacyjna dla osób z niepełnosprawnością słuchową: nie słyszących, słabo słyszących, które są uzależnione, zagrożone uzależnieniem od alkoholu, współuzależnione.

  Informacje na temat form, terminów zajęć oraz prowadzących zajęcia na stronie: http://www.serwis.odnowa.info.pl/
    Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ODNOWA"
    pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław
    tel. 71 345 34 16

  HARMONOGRAM

   

  Informacje na temat form zajęć, terminach oraz osobach prowadzących dostępne w następujący placówkach WCZ SPZOZ:

  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

  ul. Samuela Lindego 19-21, Wrocław

  e-mail: podwale13@gmail.com

  tel. 71 355 69 32

  Czynna codziennie w godz. 8.00-20.00  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

  ul. Wszystkich Świętych 2, Wrocław

  tel. 71 326 67 30

  Czynna: pon.- pt. w godz. 8.00-20.00

   

  Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób współuzależnionych, współuzależnionych i DDA

  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

  ul. Lindego 19-21, Wrocław

  Czynny:

  poniedziałek, środa w godz. 13.30- 15.30

  czwartek, piątek w godz. 13.00 14. 00

  wtorek w godz. 12.00-14.00

   


  Wszelkie działania realizowane w programie są bezpłatne - finansowane z budżetu miasta Wrocławia.

   Wrocław_miasto_spotkań_granat-01.jpg

   

  PLACÓWKI WCZ REALIZUJĄCE TEN PROGRAM

  PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

  ul. Samuela Lindego 19-21
  51-138 Wrocław
  tel. 71 355 63 61
  tel. 71 355 65 18

  OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY CHORÓB ZAKAŹNYCH I TERAPII UZALEŻNIEŃ

  ul. Wszystkich Świętych 2
  50-136 Wrocław
  tel. 71 326 67 30
  tel. 71 356 07 80