WROCŁAWSKA SZKOŁA RODZENIA prowadzi nabór na zajęcia w 2024 r.

Zajęcia są bezpłatne i finansowane przez Miasto Wrocław.

Zapraszamy Panie w ciąży do zgłaszania swojego udziału w zajęciach Wrocławskiej Szkoły Rodzenia zlokalizowanej w:

- PRZYCHODNIA STABŁOWICE, ul. Stabłowicka 125

- PRZYCHODNIA PROVITA, ul. Bierutowska 63

Do Szkoły Rodzenia mogą uczęszczać ciężarne z osobą towarzyszącą od 22 tygodnia ciąży  po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału.

Celem Wrocławskiej Szkoły Rodzenia  jest przygotowanie ciężarnych do właściwego postępowania w okresie ciąży, aktywnego, rodzinnego porodu, karmienia piersią oraz opieki nad noworodkiem, niemowlęciem, promujące zdrowie matki i dziecka, rodziny. 

Kurs stacjonarny trwa od 8 do 10 tygodni, obejmuje 40 godzin zajęć i uwzględnia zajęcia teoretyczne i praktyczne (w tym ćwiczenia umiejętności takiej jak np. kąpiel, pielęgnacja noworodka i inne) z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne. Niektóre zajęcia mogą odbywać się online.

Zajęcia zaplanowane są od stycznia do grudnia w godzinach popołudniowych wg. potrzeb uczestników i prowadzone są przez położne, fizjoterapeutki, psycholożkę, dentystkę, ratownika medycznego.

Nabór na ostatni kurs do 4 listopada 2024r.

O PROGRAMIE

W programie Wrocławskiej Szkoły Rodzenia uwzględnione są zagadnienia z zakresu ciąży, zachowań prozdrowotnych ciężarnej, rodziny, medycznej opieki okołoporodowej, przygotowania do szpitala, przebiegu porodu aktywnego, rodzinnego, łagodzenia bólu porodowego, aktu narodzin, okresu połogowego, karmienia piersią, pielęgnowania noworodka, postępowania w sytuacji zagrożenia życia dziecka, aspektów prawnych macierzyństwa.

W ramach zajęć z fizjoterapeutką prowadzone są m. in. ćwiczenia  ogólnorozwojowe w ciąży, uelastyczniające mięśnie krocza i dno miednicy, przygotowujące do porodu, korygujące postawę i ćwiczenia w połogu i in. oraz trening relaksacji .

W ramach prowadzonych ćwiczeń umiejętności praktycznych zapewniamy rodzicom  przygotowanie do podjęcia czynności pielęgnacyjnych dziecka - kąpiel, toaleta noworodka, przewijanie, pielęgnowanie skóry, błon śluzowych, przenoszenie, układanie  i in. 

HARMONOGRAM

Terminy rozpoczęcia poszczególnych edycji kursów we Wrocławskiej Szkole Rodzenia w Przychodni Stabłowice i Przychodni Provita ustalane są wg. potrzeb i rozpoczynają się po skompletowaniu listy uczestników.

W 2024 roku planujemy realizację 26 kursów w systemie stacjonarnym.

 REKRUTACJA

Zainteresowanych prosimy o kontakt drogą telefoniczną w godzinach od 9.00-15.00 pod numerem 691 852 069 lub drogą elektroniczną na adres e mail: ljedrzejewska@spzoz.wroc.pl   

Ze względu na duże zainteresowanie uczestnictwem we Wrocławskiej Szkole Rodzenia prosimy o zgłaszanie się we wczesnym okresie ciąży.

Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach Wrocławskiej Szkoły Rodzenia w Przychodni Stabłowice lub w Przychodni Provita zainteresowana ciężarna otrzymuje kartę zgłoszeń.

Na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszeń następuje kwalifikacja do odpowiedniego cyklu kursu. Przed rozpoczęciem kursu każdy z uczestników otrzymuje harmonogram zajęć i informacje dotyczące organizacyjne.

Szersze informacje o organizacji i funkcjonowaniu Wrocławskiej Szkoły Rodzenia w Przychodni Stabłowice i w Przychodni Provita oraz o równolegle prowadzonym programie Zdrowa Mama i Dziecko skierowanych do Wrocławianek w ciąży/matek/rodziców można uzyskać  droga telefoniczną pod numerem 691 852 069 w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy koordynatora programu..

 KOORDYNATOR PROGRAMU

Leokadia Jędrzejewska
tel. 691 852 069
email: ljedrzejewska@spzoz.wroc.pl

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Wywiad z dr n. med. Elżbietą Czyżewską na temat szkodliwego wpływu na rozwój dziecka  picia alkoholu przez kobiety w ciąży

 

ZADANIE FINANSOWANE PRZEZ MIASTO WROCŁAW

  Wrocław_miasto_spotkań_granat-01.jpg

PLACÓWKI WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA  REALIZUJĄCE TEN PROGRAM

PRZYCHODNIA STABŁOWICE

ul. Stabłowicka 125
54-062 Wrocław
tel. 71 354 31 69, 71 354 01 19

PRZYCHODNIA PROVITA

ul. Bierutowska 63
51-317 Wrocław
tel. 71 345 63 76, 71 781 35 17