REHABILITACJA W OŚRODKU DZIENNYM

Jest dla Ciebie jeżeli niepokoi Cię, że Twoje dziecko:

 • układa się asymetrycznie, stale patrzy w jedna stronę i wygina się
 • nadmiernie odgina główkę do tyłu
 • silnie zaciska piąstki i pręży nóżki
 • niechętnie leży na brzuszku
 • ma drżenie kończyn.

Podczas usprawniania stosuje się zabiegi rehabilitacyjne klasycznymi metodami w ramach indywidualnie dobranego programu dostosowanego do jednostki chorobowej, wieku dziecka i jego możliwości współpracy z terapeutą, tj.:

 • diagnoza fizjoterapeutyczna
 • kinezyterapia metodą redukcji nerwowo-mięśniowej metodą Vojty, NDT Bobath,
 • fizykoterapia.

Do terapii kwalifikowane są dzieci z:

 • grup wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego np. Przepukliny oponowo rdzeniowe, wrodzone wodogłowie, małogłowie
 • chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • zespołem mikro zaburzeń czynności mózgu z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej
 • zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa)
 • trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu np. MPD, miopatia, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwo chorób urazowych i zapalnych
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • wrodzonymi wadami rozwojowymi.

Terapia zajęciowa polega na usprawnianiu fizycznym i psychicznym poprzez wykonywanie różnych zajęć. Mogą one mieć charakter zajęć manualnych lub też zajęć umysłowych. Dobierane są one w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu oraz pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny. Celem zajęć jest wyrównywanie braków i ograniczeń psychofizycznych:

 • doskonalenie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych, kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych i dokładnych,
 • wydłużanie okresu koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia percepcji słuchowej,
 • ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik,
 • poprawa komunikacji interpersonalnej,
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych,
 • kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną
 • niwelowanie napięć emocjonalnych
 • .

W ramach rehabilitacji dzieci i rodzice współpracują również z psychologiem, którego zadaniem jest:

 • diagnoza psychologiczna rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca życia
 • wspomaganie rozwoju psychicznego małego dziecka
 • terapia stymulująca rozwój dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną
 • wsparcie, porady dla rodziców z trudnościami rozwojowymi.

 

REJESTRACJA

OŚRODEK DZIECIĘCYCH PORAŻEŃ MÓZGOWYCH „PUCHATEK”

ul. Lindego 19-21
51-138 Wrocław
tel. 71 373 89 41