ALERGIA

Alergia to schorzenie, które dotyka coraz więcej osób w każdym wieku. Alergia to nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego na określone czynniki. Ponieważ większość chorób alergicznych ma charakter przewlekły – wymagają one systematycznego leczenia.

Alergia - objawy

Do najczęstszych objawów alergii zalicza się, m.in.:

  • sezonowy katar sienny,
  • całoroczny nieżyt nosa, astma
  • uczulenia na pokarmy.

Alergeny

Alergenem może być każda substancja z otoczenia człowieka. Nie wszyscy wiedza, że podczas pierwszego kontaktu z alergenem organizm nie daje objawów uczulenia. Dopiero przy kolejnym zetknięciu się z alergenem może wystąpić reakcja alergiczna.

Alergeny dzielimy na:

  • alergeny wziewne są nimi zazwyczaj pyłki roślin, sierść zwierząt, zarodniki pleśni, roztocza kurzu domowego, wełna, pierze.
  • alergeny pokarmowe to najczęściej takie produkty, jak: mleko krowie, wołowina, cielęcina, białko jajka kurzego, ryby, skorupiaki, orzechy i migdały, owoce cytrusowe, pomidory oraz czekolada.
  • jady owadów: os, pszczół i szerszeni
  • alergeny pochodzące ze środowiska to m.in.: metale, takie jak: nikiel, chrom, cynk, kobalt i inne, gumy pochodzenia roślinnego i dodatki stosowane do ich produkcji, lateks, tworzywa sztuczne, substancje dodatkowe w pokarmach oraz wiele innych związków chemicznych. Do tej grupy należy zaliczyć także leki i kosmetyki.

Testy alergiczne

Czynnik alergiczny lekarz ustala na podstawie wywiadu, a potwierdza za pomocą dalszych badań diagnostycznych, którymi najczęściej są:

  • testy skórne
  • badania serologiczne
  • testy (próby) ekspozycyjne

Alergia - leczenie

Obecnie całkowite i trwałe wyleczenie alergii nie jest możliwe. Jeśli wystąpi już skłonność do reakcji uczuleniowej, to zazwyczaj towarzyszy ona do końca życia. W przypadku nasilania się objawów, ogranicza się je poprzez wprowadzenie leczenia pod postacią środków farmakologicznych oraz ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie kontaktu z alergenami.

 

REJESTRACJA

PRZYCHODNIA KOZANÓW

ul. Dokerska 9
54-142 Wrocław
tel. 71 373 88 42, 71 373 84 13
tel. 71 353 68 87 - poradnia ginekologiczna (telefon dostępny w czasie pracy poradni)