PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI

Wyższe ryzyko wystąpienia chorób alergicznych stwierdza się u dzieci, których najbliżsi krewni chorują na alergię.

U dzieci w różnym wieku występują odrębne choroby alergiczne:

  • wyprysk (atopowe zapalenie skóry) i alergia pokarmowa – u niemowląt
  • astma i alergiczny nieżyt nosa – u starszych dzieci.

Poza tym wystąpienie wyprysku lub alergii pokarmowej w okresie niemowlęcym predysponuje do wystąpienia astmy i kataru siennego w późniejszym okresie życia. Określa się to mianem „marszu alergicznego".

 

REJESTRACJA

PRZYCHODNIA KOZANÓW

ul. Dokerska 9
54-142 Wrocław
tel. 71 373 88 42, 71 373 84 13
tel. 71 353 68 87 - poradnia ginekologiczna (telefon dostępny w czasie pracy poradni)