Zakres usług logopedycznych:

 • diagnoza neurologopedyczna noworodków przedwcześnie urodzonych, niemowląt i dzieci z grupy ryzyka (ocena budowy i funkcji aparatu oralnego, ocena odruchowych reakcji oralnych istotnych dla rozwoju funkcji pokarmowych i mowy),
 • funkcjonalna diagnoza rozwoju sensomotorycznego dzieci od narodzin do 6 roku życia (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa),
 • ocena rozwoju ekspresji i rozumienia mowy,
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju sensomotorycznego niemowląt i dzieci z grupy ryzyka
 • terapia oro-facjalna (aktywizowanie i regulacja funkcji ssania, połykania, żucia, artykulacji, mimiki),
 • terapia zaburzeń komunikacji związanych z:
  • uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (MPD, encefalopatia),
  • zespołami wad wrodzonych (np. rozszczep wargi i/lub podniebienia),
  • wadami genetycznymi i zaburzeniami metabolicznymi (m.in. zespól Downa, Angelmana, Cornelii de Lange, Dandy-Walkera, Williamsa, L-CHADD, Charge),
  • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespól Aspergera, zespól Retta),
  • niepełnosprawnością intelektualną,
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy, niedokształcenia mowy o typie afazji.

 

REJESTRACJA

Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych „PUCHATEK”

ul. Stalowa 50
53-433 Wrocław
tel. 71 373 89 41