PORADNIA LECZENIA JASKRY

Jaskra to jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie, jednak nie zawsze musi do niej prowadzić. Podstawą skutecznego leczenia jest wczesne wykrycie choroby. Chociaż jaskra zwykle rozwija się bezobjawowo, potrafimy dziś rozpoznać i wyodrębnić czynniki ryzyka. Szczególną czujność powinni zachować farmaceuci oraz lekarze, w razie potrzeby kierując pacjenta na badania.

Jaskra to zespół chorób oczu, w przypadku których ciśnienie oczne (wewnątrzgałkowe) jest zbyt wysokie dla nerwu wzrokowego pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do powolnego zamierania nerwu wzrokowego i ograniczenia pola widzenia. Wraz z zanikaniem nerwu wzrokowego, obszar widzenia staje się coraz mniejszy, aż całkowicie zanika, prowadząc do całkowitej, nieodwracalnej ślepoty.

Czynniki ryzyka:
  • wiek powyżej 40. roku życia,
  • jaskra u rodziców lub rodzeństwa,
  • choroby serca, niskie ciśnienie bądź źle leczone nadciśnienie,
  • nocne spadki ciśnienia krwi,
  • migrenowe bóle głowy,
  • zimne dłonie i stopy,
  • wady wzroku powyżej 4 dioptrii,
  • wcześniejszy uraz, powikłania cukrzycy lub inna choroba oka,
  • długotrwałe stosowanie steroidów miejscowo lub ogólnie.

Objawy jaskry

W najczęstszej postaci jaskry, tzn. w jaskrze otwartego kąta przesączania, pierwsze objawy są dla pacjenta trudno uchwytne, co stanowi groźną cechę tej postaci choroby. Bóle oka, bóle głowy czy obniżenie ostrości widzenia nie są charakterystyczne dla początkowych etapów tej formy jaskry, a występują w jej późniejszej fazie. Dlatego jedynym sposobem wczesnego rozpoznania jaskry i rozpoczęcia leczenia jest regularne badanie wzroku u okulisty.

Pacjent często nie zdaje sobie sprawy, że może być chory na jaskrę – świadomość społeczna tej choroby jest niska i często diagnoza stawia¬na jest zdecydowanie za późno, by uniknąć ubytków w polu widzenia. Dlatego nie tylko lekarze, ale także farmaceuci, znając czynniki ryzyka wystąpienia jaskry, mogą zasuge¬rować kontrolne badania u okulisty pod kątem jaskry. Jeśli na przykład trafi do nas pacjent z receptą na leki na nadciśnienie czy bóle migrenowe, ma na nosie okulary lub prosi o krople do oczu bez recepty, warto niekiedy przypomnieć mu o regularnym badaniu wzorku, również pod kątem jaskry.

Z kolei w jaskrze z wąskim kątem przesączania może dojść do ostrego ataku jaskry połączonego z bardzo silnym bólem głowy i oka, zaczerwienieniem oka i poszerzeniem źrenicy. Wówczas należy się zgłosić natychmiast na ostry dyżur okulistyczny.

Leczenie jaskry

Celem leczenia jaskry jest zahamowanie rozwoju choroby na jak najwcześniejszym etapie. Jaskra zbyt późno rozpoznana może doprowadzić do znacznego obniżenia ostrości wzroku, a nawet do jego utraty.

Leczenie jaskry opiera się na utrzymaniu prawidłowego ciśnienia oczne¬go. Obecnie leczeniem z wyboru w jaskrze jest leczenie farmakologiczne za pomocą leków (kropli do oczu) obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Leki stosuje się dożywotnio.


 

REJESTRACJA

PRZYCHODNIA GRABISZYN

ul. Stalowa 50
53-433 Wrocław
tel. 71 362 11 21
tel. 71 362 15 10