poradnia terapii uzależnienia panorama

UWAGA PACJENCI

Informujemy, iż od dnia 1 września 2022 r. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zostaje przeniesiona z Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień (ul. Samuela Lindego 19-21 we Wrocławiu) do Przychodni Provita na ul. Bierutowską 63 we Wrocławiu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71 355 69 32

 

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia realizowany jest kompleksowy program leczenia osób uzależnionych i ich rodzin. Program jest tworzony przez zespół specjalistów terapii uzależnień w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy terapeutycznej oraz najnowsze kierunki rozwoju lecznictwa odwykowego.
Plan leczenia każdego Pacjenta jest zindywidualizowany w oparciu o proces diagnostyczno – kwalifikacyjny oraz terapeutyczny.
Leczenie obejmuje porady diagnostyczne, terapeutyczne, sesje psychoedukacji grupowej, sesje psychoterapii grupowej i indywidualnej oraz konsultacje lekarza psychiatry.
Brak ubezpieczenia zdrowotnego nie stanowi przeszkody w podjęciu leczenia.

W Poradni realizowane są następujące programy terapeutyczne:

1. Program terapii podstawowej, pogłębionej i kontynuacji dla osób uzależnionych od alkoholu i uzależnionych krzyżowo, tj. od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ( leków, narkotyków ) lub uzależnionych od alkoholu i behawioralnie, ( tzn. od hazardu, komputera, Internetu, zakupów, jedzenia, seksu, itp.). Pełny program leczenia trwa dwa lata.
2. Program terapii dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu w kierunku redukcji szkód ( konsekwencji picia ). Program trwa 6 miesięcy z możliwością przedłużenia lub przekierowania do podstawowego programu terapii uzależnień.
3. Program podstawowy i pogłębiony terapii dla osób współuzależnionych – oraz osób pozostających w bliskiej relacji z osobą uzależnioną ( tj. DDA, partnerzy, partnerki, rodzice osób uzależnionych ). Pełny program trwa 20 miesięcy.

 4. Programy uzupełniające terapię w postaci Treningów Rozwojowych, Treningów Umiejętności i Zachowań oraz Krótkoterminowej Psychoterapii Grupowej ( finansowane przez Urząd Miejski Wrocławia ):

  • Trening Zapobiegania Nawrotom, Trening Pracy nad Złością,
  • Trening Asertywności,
  • Trening Interpersonalny,
  • Trening Radzenia Sobie z Trudnymi Emocjami,
  • Trening Pracy nad Obrazem Siebie
  • i inne.

Programy dostępne dla Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Kwalifikacja w procesie indywidualnym.

5. Konsultacje i krótkoterminowa terapia małżeństw ( par ) z problemem uzależnienia ( współfinansowane przez NFZ i Urząd Miasta Wrocławia).
6. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ( finansowany przez Urząd Miasta Wrocławia).

Godziny pracy Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00.
Rejestracja Pacjentów: osobiście lub telefonicznie przez osoby będące potencjalnymi lub aktualnymi pacjentami.

 

REJESTRACJA

OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY CHORÓB ZAKAŹNYCH I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ul. Wszystkich Świętych 2
50-136 Wrocław
tel. 71 326 67 30
tel. 71 356 07 80

PRZYCHODNIA PROVITA

ul. Bierutowska 63
51-317 Wrocław
tel. 71 355 69 32