Koordynatorzy Procesu Zdrowienia, to osoby, posiadający wyższe, ukierunkowane wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z pacjentem. Są oni odpowiedzialni za wsparcie oraz zbudowanie bezpiecznej relacji z Uczestnikiem Projektu, która służyć ma motywacji pacjenta do podjejmowania zachowań prozdrowotnych oraz umożliwić szybki przepływ informacji zwrotnych od I do pacjenta. KPZ uczestniczą w tworzeniu Indywidualnych planów zdrowienia, wymianie informacji między specjalistami zaangażowanymi w proces terapeutyczny pacjenta oraz koordynują działania podejmowane w ramach CZP+ oraz poza nim.

 

REJESTRACJA

 CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO +
Ostrowskiego 13 c
53 - 238 Wrocław
tel. 71 369 90 60