łapki

Od maja 2020 zapraszamy od skorzystania z oferty
OŚRODKA ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ośrodek działa w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Wrocław, ul Lindego 19-21


Osoby chcące skorzystać z oferty proszone są o kontakt telefoniczny:
tel. 71 3556361, 713556518, 713556932
w godz. 8:00-20:00


Oferta skierowana jest do:

  • Dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki
  • Młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny i opiekunowie prawni.
  • W uzasadnionych przypadkach udzielamy konsultacji edukacyjno-profilaktycznych, grupowych lub indywidualnych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne osoby objętej pomocą.


Zakres udzielanych świadczeń:

  1. Porada psychologiczna diagnostyczna.
  2. Porada psychologiczna.
  3. Sesja psychoterapii indywidualnej.
  4. Sesja psychoterapii rodzinnej.
  5. Sesja psychoterapii grupowej.
  6. Sesja wsparcia psychospołecznego.

W obecnej sytuacji epidemii porady psychologiczne i sesje psychoterapii będą także udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Porady są bezpłatne, finansowane przez NFZ, nie jest wymagane skierowanie.

 

REJESTRACJA

PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ul. Samuela Lindego 19-21
51-138 Wrocław
tel. 71 355 63 61
tel. 71 355 65 18