Do Poradni dla Osób z Autyzmem mogą zgłaszać się bez skierowania i bez ograniczeń wiekowych osoby, u których podejrzewa się lub zostało postawione rozpoznanie z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych – m.in. autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera.

W ramach Poradni oferujemy:

 • konsultacje psychiatryczne
 • program terapeutyczny dla osób z postawioną przez lekarza psychiatrę diagnozą z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • porady kompleksowo-konsultacyjne dla osób z takim rozpoznaniem, nieobjętych programem terapeutycznym w jakiejkolwiek Poradni dla Osób z Autyzmem.

Specjaliści pracujący w ramach Poradni :

 • lekarz psychiatra,
 • psycholodzy,
 • pedagodzy specjalni,
 • logopedzi,
 • fizjoterapeuta.

PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

TUS - grupa psychoedukacyjna z treningiem kompetencji społecznych dla osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonujących osób z autyzmem.

 1. Grupy dla dzieci i młodzieży w różnym wieku Obszary pracy terapeutycznej:
  • umiejętności społeczne
  • umiejętności komunikowania się
  • emocje
  • rozwój poznawczy
  • samoocena
  W ramach zajęć grupowych oferujemy:
  • program TUS o różnym poziomie zaawansowania dostosowany do potrzeb uczestników
  • nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych
  • rozwój umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych
  • pracę nad rozpoznawaniem, nazywaniem i oceną stanów emocjonalnych – własnych oraz innych osób
  • pracę nad tożsamością
  • budowanie systemu motywacji
 2. Zajęcia grupowe dla dzieci młodszych od 2 roku życia Obszary pracy terapeutycznej:
  • funkcje percepcyjno-motoryczne
  • umiejętności społeczne
  • umiejętności komunikowania się
  • emocje
  W ramach zajęć oferujemy:
  • program ćwiczeń normalizujących funkcjonowanie zaburzonych zmysłów
  • program ćwiczeń z zakresu psychomotoryki
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
  • rozwój umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych
  • naukę wspólnej zabawy
  • porady dla rodziców

Zajęcia prowadzone są z udziałem rodziców według programu autorskiego zespołu specjalistów prowadzących sesje. Rodzice podczas zajęć zdobywają doświadczenie jak bawić się z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu, aby stymulować jego rozwój, kształcić kompetencje społeczne i komunikacyjne.

 

REJESTRACJA

PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ul. Samuela Lindego 19-21
51-138 Wrocław
tel. 71 355 63 61
tel. 71 355 65 18