Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy pomoc dla osób, które ukończyły 18 r. ż.

Powodem zgłoszenia się do Poradni Zdrowia Psychicznego mogą być wszelkie formy zakłóceń funkcjonowania psychicznego – zarówno sytuacyjne, epizodyczne, jak i mające charakter długotrwałych, przewlekłych zaburzeń.

Zakres świadczeń to:

 • diagnoza psychiatryczna i leczenie farmakologiczne,
 • diagnoza psychologiczna zaburzonych funkcji i cech ( badanie kliniczne, testowe),
 • zindywidualizowane formy pomocy psychologicznej:
  • poradnictwo
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia grupowa ( 3-miesięczne cykle terapeutyczne )
  • grupy wsparcia
  • terapia par

Wobec dużej liczby osób zakwalifikowanych do psychoterapii - czas oczekiwania na terapię jest warunkowany kolejnością wpisu na listę oczekujących.

 

REJESTRACJA

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

ul. Stalowa 50
53-433 Wrocław
tel. 71 355 65 18

PRZYCHODNIA KOZANÓW

ul. Dokerska 9
54-142 Wrocław
tel. 71 373 88 42, 71 373 84 13
tel. 71 353 68 87 - poradnia ginekologiczna (telefon dostępny w czasie pracy poradni)

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

Ostrowskiego 13 c
53 - 238 Wrocław
tel. 71 369 90 60