Zespół Leczenia Środowiskowego świadczy pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy doświadczają zaburzeń funkcjonowania psychicznego w zakresie ograniczonych możliwości swobodnego działania. Oznacza to, że świadczenia są realizowane w środowisku Pacjenta.
Zespół Leczenia Środowiskowego tworzą wyspecjalizowani lekarze psychiatrzy, psycholodzy, specjaliści leczenia środowiskowego.

Zakres świadczonych usług to:

  • diagnoza psychologiczna
  • diagnoza psychiatryczna
  • leczenie farmakologiczne
  • porady indywidualne

Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

  • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09);
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29);
  • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39);
  • inne zaburzenia psychiczne (F00-F99) wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego (z wyłączeniem F84).

Zgłoszenie do leczenia w Zespole Leczenia Środowiskowego odbywa się za osobistą rejestracją, lub po wyrażeniu zgody pacjenta, za pośrednictwem bliskich osób, w rejesteracji Poradni Zdrowia Psychicznego.

 

REJESTRACJA

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. Stalowa 50
50-433 Wrocław
tel. 71 355 65 18