Poradnia Medycyny Pracy czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.00.

Umawianie terminów wizyt: tel.: 71/ 784 57 28 lub 697-783-083

(proszę przygotować skierowanie i numer PESEL)

 

W Poradni Medycyny Pracy prowadzone są następujące rodzaje badań:

  • BADANIA PROFILAKTYCZNE: WSTĘPNE, OKRESOWE I KONTROLNE
  • BADANIA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ( W TYM PSYCHOTESTY)
  • BADANIA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCI
  • BADANIA KANDYDATÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I WYŻSZYCH
  • WYDAWANE SĄ ŚWIADECTWA SANITARNE I AKTUALIZOWANE KSIĄŻECZKI ZDROWIA


Wszystkie badania lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne (rtg, laboratorium, spirometria, audiometria itp), psychotechniczne i inne potrzebne do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, są wykonywane na miejscu we Wrocławiu przy ulicy Bierutowskiej 63.

Pracownik zgłaszający się ze skierowaniem do Poradni Medycyny Pracy zwykle w ciągu kilku godzin ma wykonywany komplet badań i wydane orzeczenie.

W ramach Medycyny Pracy wykonujemy badania dla pracowników firm, z którymi podpisujemy umowy, jak i dla osób samozatrudniających się, które zgłoszą się spontanicznie, a także dla uczniów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i do podpisywania umów na wykonywanie badań profilaktycznych. W zależności od kwalifikacji na określone stanowiska różne są zakresy wykonywanych badań, a co za tym idzie sumarycznie różne kwoty opłat.

Wszelkie informacje o możliwościach i warunkach podpisania umów można uzyskać pod numerem tel. 71/781-35-21 w godzinach 7.00-14.00.

Adres e-mail: mp@spzoz.wroc.pl

Do pobrania:

Skierowanie na badania lekarskie MP

Skierowanie na badania SANEPID MP