Badania niejednokrotnie przesądzają o lekarskiej diagnozie. Niestety często przystępujemy do nich niewłaściwie przygotowani, co może znacząco wpłynąć na ich wynik, a tym samym utrudnić właściwą diagnozę. Poniższe wskazówki pozwolą uniknąć błędnych odczytów.

Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy udzielane są pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz przedstawicielom ustawowym pacjentów, a także organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ stara się zapewnić swoim pacjentom najlepszą możliwą opiekę i leczenie. Wszelkie uwagi z Państwa strony, zarówno te pozytywne jak i negatywne, są rozpatrywane i pomagają nam podnosić poziom naszych usług.