Bez tytułu

Informujemy, iż od maja 2020 roku we  Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ działa Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Zachęcamy pedagogów, nauczycieli  i wychowawców  do informowania  dzieci i ich rodziców o możliwości skorzystania z profesjonalnego psychologicznego wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Ośrodek oferuje:

  • porady i diagnozy psychologiczne
  • psychoterapię indywidualną i grupową
  • wsparcie psychospołeczne
  • wizyty domowe lub środowiskowe
  • doradcze konsultacje i warsztaty w szkołach i przedszkolach i innych podmiotach pracujących na rzecz dzieci
  • warsztaty dla rodziców.

ŚWIADCZENIA OFEROWANE W RAMACH OŚRODKA W CAŁOŚCI FINANSOWANE SĄ PRZEZ NFZ.

 

REJESTRACJA

PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ul. Samuela Lindego 19-21
51-138 Wrocław
tel. 71 355 63 61
tel. 71 355 65 18