Zasady reklamy produktów leczniczych na terenie WCZ oraz zasad odwiedzania przez przedstawicieli medycznych lub handlowych osób zatrudnionych w Centrum, uprawnionych do wystawiania recept:

1. Regulamin prowadzenia reklamy produktów leczniczych na terenie jednostek Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu

2. Zarządzenie nr 2 /2023

3. Wniosek o wydanie zgody na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego kierowaną do Osób Uprawnionych (Załącznik nr 3 do Regulaminu reklamy produktów leczniczych na terenie WCZ SPZOZ we Wrocławiu)